اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

روش اتصال انواع لوله های چدنی چگونه است؟

روش اتصال لوله های چدنی توپ دار :

  • در مرحله اول باید لوله و اتصال ها از جهت بی عیب بودن بررسی شوند و روش بررسی آنها هم به این صورت است که به وسیله چکش به آنها به آرامی ضربه وارد می شود. اگر در این شرایط لوله ها دچار شکست شوند و یا حتی ترک ناچیزی بردارند، صدای این ضربه ها به صورت بم است.
  • در مرحله بعد نیز این لوله ها در یک راستا به شکل هم محور در داخل هم قرار میگیرند و به وسیله کنف بخصوصی از طریق قلم و چکش در طوقه فشرده می شوند. البته باید قبل از آن کنف را به شکل ۲ رشته ای و ۳ رشته ای ببافند و کنفی را که می بافند هم باید هماهنگ با قطر لوله ها باشد و محیطی که بین نر و مادگی قرار دارد را تا عمقی برابر با ۲/۵ سانتیمتر تا لبه مادگی پر کنند.
  • سربی که ذوب شده است را به وسیله ملاقه درون طوقه می ریزند. اگر محل اتصال به شکل کامل عمودی باشد و سر توپی به سمت بالا باشد احتیاجی به کمربند سرب ریز نمی باشد. ولی در شرایطی که محل اتصال افقی یا مورب باشد و یا اینکه سر توپی به سمت پایین باشد بکارگیری از کمربند سرب ریزی لازم است. در این شرایط لازم است از کمربندهای نخ سوز و یا کمربندهای لاستیکی ، فلزی یا گل رس از طریق به وجود اوردن راهی برای سرب ریختن این کار انجام شود.
  • پس از اینکه این مراحل پشت سر گذاشته شد زمانی که سرب خنک شد لازم است آن را به وسیله قلم سرب زنی و چکش به آرامی کوبید تا از این طریق مواد به درون اتصال ها بروند.

لوله چدنی

روش اتصال لوله های چدنی سر تخت :

  • برای متصل کردن این لوله ها لازم است واشر لاستیکی از طوقه فولادی بیرون آورده شود و بی عیب بودن آن چک شود.
  • سپس واشر لاستیکی را در منتهاالیه اولین قطعه لوله قرار میگیرد به طوری که رگه برجسته میانی واشر با لبه پایانی لوله در تماس باشد.
  • بخشی از واشر لاستیکی را که آزاد می باشد به سمت پایین باز گردانید تا بدین صورت رگه برجسته میانی برروی به پایانی لوله واقع شود.
  • قطعه دوم مورد اتصال را داخل واشر لاستیکی کنید به شکلی که لبه آن روی رگه برجسته میانی واقع شود. بعد از آن لازم است بخشی که برگردانده شده  واشر را به حالت اولیه اش تبدیل کند.
  • بست نگهدارنده فولادی را باز رده جهت سهولت بسته شدن سطح داخلی آن را کمی چرب نموده و طوقه را در محل خود و بر روی واشر لاستیکی قرار داده و پیچها را در محل خود باید بتدریج سفت نمود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید