اخبار, صنعت پلیمر

روش های شناسایی انواع پلی اتیلن ها

پلی اتیلن

راه های شناسایی  پلی اتیلن:

مهم‌ترین ویژگی‌های درونی پلی اتیلن‌های تجاری برای کاربردهای اصلی که میتواند به عنوان راه شناسایی مورد استفاده قرار گیرد شامل چگالی، نمایه ذوب و توزیع وزن مولکولی می باشد. در ادامه هرکدام از این موارد را رساکالا برای شما توضیح خواهد داد.

چگالی پلی اتیلن ها

چگالی پلی اتیلن‌ های مختلف در محدوده ۹۱۰/۰ الی ۹۶۵/۰ می باشد و دلیل آن نیز این است که آن را تا سه رقم اعشار ادامه میدهند و ۰۰۳/۰ تغییر در چگالی باعث تغییر قابل توجه ای در خصوصیات ماده می‌شود.

در حالت کلی با بالا رفتن چگالی، خطی بودن، سفتی، استحکام کششی، استحکام پارگی، دمای نرم شدن، شکنندگی، عمر خمشی، استحکام پارگی,  تمایل به ترک برداشتن  نیز بیشتر می شود. پلی اتیلن‌ها مطابق با چگالی، به چهار نوع پلی اتیلن با چگالی ناچیز(LDPE)، پلی اتیلن با چگالی پایین خطی (LLDPE)، پلی اتیلن با چگالی متوسط (MDPE) و پلی اتیلن با چگالی زیاد  (HDPE) تقسیم می‌شوند.

پلی اتیلن ها

نمایه مذاب پلی اتیلن ها

پر کاربر ترین نشانه ارتباط دهنده خصوصیات پلی اتیلن با توجه به وزن مولکولی می باشد. نمایهٔ مذاب وزن به گرم,  پلی اتیلنی است که در مدت زمان ده دقیقه از بین روزنه ثابت در دمای ۱۹۰ درجه سانتیگراد بیرون می‌آید، و این امر در شرایطی امکان پذیر است که وزنهٔ استانداردی روی پیستون محفظهٔ رانش که شامل سه گرم پلی اتیلن است، قرار گیرد.

نمایهٔ مذاب رابطه عکس با گرانروی مذاب دارد. به این دلیل با بالاتر رفتن وزن مولکولی متوسط ، کمتر می شود. نمایهٔ مذاب بیشتر، نشان دهنده روان بودن بیشتر در دماهای فرآوری است. این نماد در واقع برای نمایش ویژگی‌های روان بودن به عنوان معیاری از توانایی اکسترود شدن است. می توان بیان کرد با افزایش نمایهٔ مذاب ،استحکام کششی ، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی پلی اتیلن به طور ناچیزی کمتر می شود.

وزن مولکولی پلی اتیلن ها

توزیع وزن مولکولی (Mw/Mn) نیز تاثیر بالایی بر روی خصوصیات دارد. با بالاتر رفتن نسبت(  Mw/Mn ) استحکام کششی، دمای ذوب شدگی و چقرمگی کمتر می شود و شکنندگی و تمایل به ترک برداشتن نیز بالا می رود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید