اتصالات, اخبار, پمپ

اجزای تشکیل دهنده بوستر پمپ(بخش چهارم)

پمپ

انتقال دهنده فشار

در بوستر پمپ های دور متغیر برای کنترل کاملا ثابت فشار آب فقط یک پرشر ترانسمیتر بکار می رود.

پمپ

مانومتر

یکی از دستگاه هایی که جهت اندازه گیری فشار به کار می رود، مانومتر است. در واقع مانومتر فشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند. برای اندازه گیری فشار ورودی بوستر پمپ فشار خروجی بوستر پمپ فشار تک تک پمپ ها از مانومتر استفاده می شود.

اتصال دهنده های تبدیلی و فلنج ها

 برای اتصال قطعه های گوناگون بوستر پمپ به هم از اتصال دهنده ها و فلنج ها استفاده می شود که بنا بر نوع و حجم بوستر پمپ از اتصال دهنده ها  و فلنج ها ی جوشی یا دنده ای استفاده می شود.

شاسی

برای یکپارچه نمودن بوستر پمپ مجموعه الکتروپمپ ها بخش مکش بخش دهش و تابلوی کنترل و فرمان بر روی یک شاسی اصلی نصب می گردند. پمپ ها و الکتروموتورها باید بر روی یک شاسی مناسب قرار گیرند تا از ارتعاش و حرکت آن ها جلوگیری کند. مقاومت شاسی و نوع آن بستگی به وزن و حجم الکتروموتور ها و پمپ های مصرفی در بوستر پمپ دارد. 

کوپلینگ

 اگر پمپ و الکتروموتور با سیستم کوپلینگ در خارج از پمپ کو پله گردد برای اتصال پمپ به الکتروموتور نیاز به کوپلینگ می باشد این کوپلینگ متناسب با قطر شفت الکتروموتور و پمپ است. استفاده از گارد کوپلینگ برای رعایت مسائل ایمنی اجباری است. تمام قطعات به کار گرفته شده در بوستر پمپ باید از نوع استاندارد بوده و استاندارد های مربوط به آبرسانی و آتش نشانی در بوستر پمپ باید رعایت شود. همین طور تمام قطعه ها باید با ضریب اطمینان در نظر گرفته شده بتوانند فشار ایجاد شده به وسیله ی پمپ را تحمل نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش پنجم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید