محصول قبلی
کلکتور آبی برای اخد قیمت تماس بگیرید
بازگشت به محصولات
محصول بعدی
لی فلت pvc برای اخد قیمت تماس بگیرید

لوله بتنی

برای اخد قیمت تماس بگیرید

قیمت لوله بتنی ۹۰ در ارتفاع ۲٫۵ متری ۲۷۰۰۰۰ تومان میباشد
لوله بتنی قدرت ۱۰۰۰ در ارتفاع ۲٫۵ ۶۰۰۰۰۰هزار تومان میباشد

توضیحات
لوله‌های بتنی:
 لوله های بتنی(مسلح و غیرمسلح) تنها در فاضلاب ثقلی، مورد استفاده قرار می گیرند زیرا مقاومت آنها در تحمل فشارهای درونی کم می‌باشد. در ایران لوله های بتنی با قطر کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر بصورت غیر مسلح ساخته شده و لوله هایی با اقطار بالاتر مسلح می‌گردند.
انواع لوله بتنی :
– ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽﺳﺎﺩﻩ 
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۹۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺼﺐ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺤﺪوﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻝﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮﻝ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﻦ ۱۰۰ ﺍﻟﯽ ۱۲۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺘﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.                            – ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ   
 ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺩو ﻻﯾﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻔﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﻣﻮﺍﻗﻊ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺕ وﻟﯽ ﻣﺤﺪوﺩ ﺑﻪ ﺣﺪوﺩ ۵ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﺳﺎﺯی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۲/۵ ﻣﺘﺮ ﺗـــﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوله بتنی”
راهنمای حمل و تحویل

سرعت خرید را لمس کنید

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق رویه‌های زیر ارسال می‌شود. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است و امکان دارد، طبق رویه‌های زیر صورت نگیرد.

شرایط ارسال لوازم سنگین یا حجیم

  • به صورت پس‌کرایه (پرداخت هزینه باربری هنگام تحویل کالا) ارسال خواهد شد.
  • این سفارش ها، پیش از ارسال، از طریق پرداخت کارت به کارت یا پرداخت اینترنتی تسویه می شوند.
  • پرداخت هزینه باربری هنگام تحویل مرسوله انجام می‌شود.

مرسولات برای شهرهای نزدیک تا ۲۴ ساعت، شهرهای دور ۴۸ ساعت و شهرهای خیلی دور تا ۷۲ ساعت توسط باربری ارسال خواهند شد.