نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

کود کامل ۱۳-۴۰-۱۳

برای اخد قیمت تماس بگیرید
قیمت اعلام شده مربوط به کود NPK 13-40-13 مستر والگرو میباشد برای اجتناب از برگ سوزی و آسیب به گیاه محلول پاشی در اواسط روز انجام نشود. روی ، منگنز ، مس کلات شده در این کود در pH بین ۴ تا ۱۱ و آهن کلات شده در این کود pH بین ۳ تا ۷ پایدار می‌باشد. در محیط خشک و خنک و به دور از تایش مستقیم آفتاب نگهداری شود