نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

کود نیتروژن

برای اخد قیمت تماس بگیرید
قیمت اعلام شده مربوط به کود نیتروژن مایع N36‌ سیترونا میباشد نیتروژن مهم ترین عنصر غذایی پر مصرف می باشد که در ساختمان مولکول های پروتئینی گوناگون، آنزیم ها، کوآنزیم ها، اسیدهای نوکلئیک وسیتوکروم ها نقش دارد نیتروژن علاوه بر ایفاء نقش در تشکیل پروتئین ها، یک جزء لازم مولکول کلروفیل هم هست . عرضه کافی نیتروژن با رشد رویشی زیاد و رنگ سبز تیره ارتباط دارد . در شرایط کمبود نیتروژن، رشد بوته در ذرت متوقف و رنگ برگ ها زرد می شود