نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

کود روی-بور

برای اخد قیمت تماس بگیرید
نقش عنصر روی در گیاه: عنصر روی در جوانه زنی دانه های گرده نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه میشود. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت پسته میشود. همچنین تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث تنکی خوشه ها می شوند. پوکی نیز از دیگر عوارض کمبود این عنصر می باشد. علائم کمبود روی : ریزش برگ های جوان و گلها و همچنین افتادن میوه ها قبل از رسیدن، همچنین توقف رشد و شکننده شدن ساقه ها از جمله علائم کمبود روی می باشد. کمبود روی در گیاه عمدتا از بر گهای جوان به صورت ریز برگی، کچلی و کوچک شدن میان گر ه های سرشاخه شروع میشود. در اثر کمبود این عنصر علاوه بر اینکه رشد برگ کم میشود، برگها قبل از موقع می ریزند، تعداد جوانه کمتری تشکیل شده و بیشتر آنها شکوفا نمیشود. نکته :کمبود این عنصر بیشتر در خاکهای شنی، آهکی و قلیایی به علت pH بالای خاک مشاهده میشود. ** عوامل مؤثر در کمبود روی در خاک: - فقیر بودن خاک از کانی های حامل روی - وجود PH قلیایی و زیادی کربنات کلسیم - حضور بی کربنات فراوان در آب های آبیاری - مرده بودن خاک (خاک فاقد باکتری ها و مواد آلی) - زیادی فسفر و ازت در خاک - عدم رواج مصرف کود های محتوی روی نقش بر در گیاه: عنصر بر نیز در گرده افشانی و لقاح نقش مهمی دارد. نقش عمده این عنصر در گلدهی، قوه نامیه گرده و تلقیح اثبات شده است. کمبود این عنصر موجب ریزش خوشه های گل در درختان جوان می شود. عنصر بر کمک به افزایش عمر دانه گرده می کند و درخت پسته نسبت به سایر درختان به بر بیشتری نیاز دارد. علائم کمبود بر در گیاه : علائم کمبود بور در برگ، شاخه، میوه و حتی ریشه گیاه ممکن است مشاهده شود و به علت عدم تحرک بر در گیاه، علائم کمبود ابتدا در برگ های جوان و سرشاخه ها بروز می نماید. اولین علامت قابل مشاهده، توقف رشد جوانه انتهایی است که بلافاصله پس از آن برگ های جوان سبز کمرنگ شده و این رنگ پریدگی در قاعده برگ بیشتر از نوک برگ است و مرحله بعد سیاه شدن جوانه های رویشی و بافت های مریستمی، تجزیه سلول ها و فساد سلول هاست. این ضایعات به بروز علائمی مانند تشکیل بافت های قهوه ای یا چوب پنبه ای و پوسیدگی داخل غده ها منجر می شود.