نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

کلوفنتزین

برای اخد قیمت تماس بگیرید
مصرف این سم برای کنه زنگار ممنوع است. در صورت مستقر شدن کنه در باغات، به صورت مخلوط با سایر کنه کش ها (بالغ کش ها) نیز استفاده می شود. اولین مرحله سم پاشی روی کنه قرمز در سیب و گلابی پیش بهاره می باشد و مرحله بعد سم پاشی بین شکفته شدن جوانه و غنچه های صورتی رنگ توصیه می شود. برای هسته دارها سم پاشی در فاصله میان سفید شدن غنچه و اولین گلدهی خواهد بود. LD50 کلوفنتزین (میزان سمیت) برای پستانداران ۵۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. این سم بر روی زنبور، کنه های شکارگر و دیگر حشرات شکاری تاثیر سوئی ندارد.