نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

زانوی 45 درجه 40 میلیمتر pvc

4,100 تومان
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 110 میلیمتر pvc

15,100 تومان

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه 125 میلیمتر pvc

27,500 تومان

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

-1%
بستن

زانوی 45 درجه 160 میلیمتر pvc

52,000 تومان 51,500 تومان

ضخامت :4 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

حراج
بستن

زانوی 45 درجه 200 میلیمتر pvc

90,000 تومان 89,600 تومان

ضخامت :4/9 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه ۵۰ میلیمتر pvc

5,800 تومان
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 63 میلیمتر pvc

8,100 تومان
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 90 میلیمتر pvc

15,100 تومان
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
-1%
بستن

زانوی 90 درجه 110 میلیمتر pvc

27,100 تومان 26,800 تومان

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

-2%
بستن

زانوی 90 درجه 160 میلیمتر pvc

52,000 تومان 50,800 تومان

ضخامت :4 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

-1%
بستن

زانوی 90 درجه 200 میلیمتر pvc

117,000 تومان 116,000 تومان

ضخامت :4/9 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

-2%
بستن

زانوی 90 درجه 40 میلیمتر pvc

5,100 تومان 4,990 تومان

ضخامت :3 میلیمتر

مورد استفاده در  ساختمان : (-- B --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان