نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
جدید
بستن

اینفینیتو

برای اخد قیمت تماس بگیرید
قیمت اعلام شده مربوط به هر لیتر اینفینیتو میباشد خصوصیات: قارچکشی بسیار بی خطر دارای سمیت کم موتاسیون وسرطان زایی ایجاد نمیکند برای پرندگان،زنبورعسل وکرمهای خاکی بی خطر است. برای میکروارگانیسمهای آبی بی خطر است. باقیمانده درگیاه نمیگذارد. قادر است از برگهای تازه روییده محافظت کند.