نمایش 1–12 از 22 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
جدید
بستن

چسب Tangit PVC-U 100ml

برای اخد قیمت تماس بگیرید
قیمت اعلام شده مربوط به چسب پمادی tangit میباشد
بستن

زانوی 45 درجه 40 میلیمتر pvc

4,100 تومان
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 110 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه 125 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه 160 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :4 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه 200 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :4/9 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 45 درجه ۵۰ میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 63 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- B --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 45 درجه 90 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید
ضخامت : 3 میلیمتر
مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)  
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان
بستن

زانوی 90 درجه 110 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :3/2 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 90 درجه 160 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :4 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

بستن

زانوی 90 درجه 200 میلیمتر pvc

برای اخد قیمت تماس بگیرید

ضخامت :4/9 میلیمتر

مورد اسفاده در  شاختمان : (-- BD --)

B: داخل ساختمان

BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان