مشاهده همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

تبدیل لوله کاروگیت

برای اخد قیمت تماس بگیرید
تبدیل ها جهت تغییر سایز لوله ها مورد استفاده قرار میگیرند. تبدیل کاروگیت نیز جهت تبدیل و تغییر سایز لوله های کاروگیت کاربرد دارد. Reducer ها معمولا در دو نوع موازی یا هم مرکز (concentric) و یا غیر هم مرکز (eccentric) ساخته میشوند. در تبدیل موازی، محور مرکزی لوله های ورودی و خروجی از تبدیل هم مرکز هستند. ولی در تبدیل غیر هم مرکز محور مرکزی لوله ها بر هم منطبق نیستند.
بستن

تبدیل لوله کاروگیت دست ساز

برای اخد قیمت تماس بگیرید
تبدیل ها جهت تغییر سایز لوله ها مورد استفاده قرار میگیرند.تبدیل کاروگیت نیز جهت تبدیل و تغییر سایز لوله های کاروگیت کاربرد دارد.Reducer ها معمولا در دو نوع موازی یا هم مرکز (concentric) و یا غیر هم مرکز (eccentric) ساخته میشوند.در کاهنده موازی،محور مرکزی لوله های ورودی و خروجی از تبدیل هم مرکز هستند.ولی در تبدیل غیر هم مرکز محور مرکزی لوله ها بر هم منطبق نیستند.
بستن

زانو 45 درجه کاروگیت دست ساز

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب،جداره چاهی،زهکشی که به وسیله انواع اتصالات کاروگیت جهت انشعاب گیری و یا وصل به یکدیگر بکار برده می شود که یکی از نمونه اتصالاتی زانو 45 درجه کاروگیت درجه می باشد.زانویی برای تغییر مسیر خطوط لوله کاربرد دارد.
بستن

زانو 90 درجه کاروگیت دست ساز

برای اخد قیمت تماس بگیرید
زانو های ۹۰ درجه دست ساز به صورت دو و سه تکه و یا بیشتر تولید می گردند.استفاده از تعداد برش بیشتر به منظور جلو گیری از سد نمودن ناگهانی حرکت سیال می باشد.زانویی برای تغییر مسیر خطوط لوله کاربرد دارد.
بستن

زانو 90 درجه کاروگیت قالبی

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت دوجداره از لوله های پرکاربرد در صنعت آب و فاضلاب است. لوله های کاروگیت به وسیله انواع
بستن

سه راهی 45 کاروگیت دست ساز

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب،جداره چاهی،زهکشی که به وسیله انواع اتصالات کاروگیت جهت انشعاب گیری و یا وصل به یکدیگر بکار برده می شود که یکی از نمونه اتصالاتی سه راه 45 درجه کاروگیت دست ساز درجه می باشد.
بستن

سه راهی 45 مساوی کاروگیت قالبی

برای اخد قیمت تماس بگیرید
اتصالات در خطوط لوله کاربردهای مختلفی دارند. اتصالات میتوانند جهت انشعاب گیری ، تغییر مسیر جریان سیال ، تغییر سایز لوله و اتصال لوله ها به هم استفاده شوند.
بستن

سه راهی 90 تبدیلی کاروگیت قالبی

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب،جداره چاهی زهکشی که به وسیله انواع اتصالات کاروگیت جهت انشعاب گیری و یا وصل به یکدیگر بکار برده می شود که یکی از نمونه اتصالاتی سه راه 90 درجه کاروگیت دست ساز درجه می باشد.
بستن

سه راهی 90 کاروگیت دست ساز

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب،جداره چاهی،زهکشی که به وسیله انواع اتصالات کاروگیت جهت انشعاب گیری و یا وصل به یکدیگر بکار برده می شود که یکی از نمونه اتصالاتی سه راه 90 درجه کاروگیت دست ساز درجه می باشد.
بستن

سه راهی 90 کاروگیت قالبی

برای اخد قیمت تماس بگیرید
سه راهی 90 درجه مساوی کاروگیت قالبی ، از جمله دیگر اتصالات است که در این سیستم لوله کشی بسیار
بستن

واشر کاروگیت

برای اخد قیمت تماس بگیرید
لوله های کاروگیت یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین نوع لوله ها در صنعت آب و فاضلاب،جداره چاهی،زهکشی که به وسیله انواع اتصالات کاروگیت جهت انشعاب گیری و یا وصل به یکدیگر بکار برده می شود که یکی از نمونه اتصالات واشر کاروگیت می باشد.