اتصالات, اخبار, لوله

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش چهارم)

آبیاری

 ب ـ ۲ اقسام آرایش قطره چکانها و سطح خیس شده

در شیوه آبیاری قطره ای کل سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنرا سطح خیس شده ( P W  ) می نامند. مقدار  PW به سطح خیس شده به وسیله ی هر نقطه ریزش آب ( A W ) ، تعداد نقاط ریزش و آرایش نقاط وابسطه است.
تعداد نقاط ریزش و اقسام آرایش قطره چکانها در روی لوله های فرعی
بطور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکانها ) بیشتر باشد و قطره چکانها با آرایش مناسب تری استقرار داده شوند سطح خیس شده ( P W ) ) بیشتر بوده اما سیستم گرانتر خواهد بود. برای اقتصادی بودن طرح می توان بجای استفاده از قطره چکانهای ساده ( دارای یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکانهای چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد.

آبیاری قطره ای

در اینجا پنج مدل استقرار قطره چکان که تا الان معمول بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگردد پیشنهاد میگردد:

ـ  آرایش مستقیم یک ردیفه

در این مدل استقرار برای هر ردیف کاشت یک ردیف لوله فرعی اختصاص یافته و قطره چکانها با فاصله ( معمولاً مساوی ) روی آن قرار میگیرند. حاصل کار ایجاد یک نوار مرطوب ( تقریبا همگن ) در طول ردیف کشت خواهد بود.
این شیوه آرایش یک آرایش ساده ای است که کار گذاری آن به آسانی انجام می شود. به خصوص اگر از قطره چکانهای داخل خط  A و یا از لوله های فرعی قطره چکانی استفاده شود، می توان آنرا به سادگی نصب و به آسانی جمع آوری نمود. بطور کلی این آرایش در کشت های ردیفی گیاهان یکساله که در آن احتیاج به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف کشت است مناسب و قابل پیشنهاد می باشد. در باغات با فاصله کشت زیاد درختان در روی ردیف، احتمال عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب شده در فواصل بین درختان  روی ردیف وجود دارد، لذا در فواصل کاشت درختان  (  در روی ردیف  ) بیشتر از ۶ متر این آرایش پیشنهاد نمی شود .
در این حالت استفاده از شیوه های آرایشی لوپ ( حلقه ای ) با استفاده از قطره چکانهای چند شاخه ای در کنار درخت پیشنهاد می شود.

ـ  آرایش مستقیم دو ردیفی 

این آرایش در باغات میوه مسن، به خصوص زمانی که نوع درختان کشت شده دارای ریشه های توسعه یافته و پراکنده ای است پیشنهاد می شود. در این شیوه آرایش قطره چکان چنانکه دیده می شود از دو ردیف لوله فرعی و در دو طرف ردیف کاشت استفاده می شود .
برای کسب حداکثر سطح خیس شده فواصل لوله طرفین ردیف کشت باید تا اندازه ای زیاد باشد که میزان P W برای فاصله قطره چکانهای مورد نظر کمتر از ۱۰۰ % نشود.

ـ  آرایش قطره چکانهای چند شاخه ای

در این آرایش برای هر ردیف از کاشت درختان تنها یک لوله فرعی بکار می رود اما بجای استفاده از قطره چکان ساده ( با یک خروجی آب ) از قطره چکان با چندین خروجی آب استفاده میشود.
امکان دارد برای هر درخت یک عدد قطره چکان که دارای ۶ شاخه خروجی است بکار رود و یا دو عدد قطره چکان با ۴ شاخه خروجی و یا سه عدد قطره چکان هر کدام با دو شاخه خروجی مورد استفاده قرار گیرد بهر حال تعداد قطره چکانها و همچنین تعداد شاخه ها قابل تغییراند در این آرایش باید تلاش شود نقاط ریزش در بیشترین فواصل احتمال دارد که سطح خشکی در بینشان ایجاد نشود قرار داده شود تا بدین وسیله حداکثر سطح خیس شده بدست آید. در قیاس با استقرار لوله فرعی دو ردیفه این آرایش ارزانتر می باشد اما اشکال اصلی آن ثابت کردن نقاط ریزش و دشوار بودن نصب، جمع آوری و نگهداری این مدل آرایش است.

– آرایش قطره چکانها بصورت زیگزاک

در این مدل آرایش برای هر ردیف یک عدد لوله فرعی قرار داده می شود اما در کنار درخت، لوله دور زده و به میسر خود ادامه میدهد. قطره چکانها به طور معمول تنها در کنار درخت استقرار می یابد.
این نوع استقرار به علت معضلاتی که در نصب و همچنین جمع آوری و نگهداری  لوله های فرعی ایجاد می نماید کمتر از سایر شیوه ها کاربرد دارد. 

آبیاری بارانی:

در آبیاری به شیوه بارانی، آب با فشار در درون یک شبکه لوله کشی شده جریان پیدا کرده و بعد از خروجی هایی که روی این شبکه تعبیه شده و آبپاش نامیده می شوند خارج می شود. ساختمان آب پاشها طوری است که زمانی که با فشار از آن خارج می شود بصورت قطرات ریز و درشت درآمده و مانند باران در سطح مزرعه ریخته می شود.به همین علت آن سیستم آبیاری به شیوه بارانی نامیده می شود. اگرچه شیوه بارانی اساسا برای آبیاری مزارع و باغات اختراع گردید ولی از این شیوه برای اهداف دیگر هم استفاده می شود که اصلی ترین آنها عبارتند از:

 •    پخش کودهای مایع در سطح مزرعه
 •    برای دفع پساب حاصله از تصفیه خانه های فاضلاب در سطح اراضی
 •    برای آبپاشی روی گیاه به منظور حفاظت آنها در برابر سرما و یخبندان
 •    برای تعویق انداختن زمان تشکیل غنچه و گل 
 •    برای مرطوب کردن سطح خاک و پیشگیری از فرسایش بادی
 •    برای کمک به جوانه زدن بذرها
 •    برای کنترل محیط وخنک کردن خاک وگیاه و هوای اطراف آن

اقسام سیستم های آبیاری بارانی

  • جابجا شونده (Portable)
  • نیمه جابجا شونده (Semi-Portable)
  • نیمه ثابت (Semi-permanent)
  • ثابت (Permanent)
  • مجموعه متحرک (Move)
  • مجموعه ثابت (Solid Set)
  • مجموعه متحرک دائم (Continues Move)

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش چهارم)

دیدگاهتان را بنویسید