اتصالات, اخبار, لوله

سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش دوم)

آبیاری

مزایای آبیاری قطره ای :

آبیاری قطره ای راحت ترین شیوه ی آب دادن به هر گیاه مثل درختان و تاکهاست و کمبود رطوبت خاک را قبل از پیداش مکش بالاتر اثر مصرف آب به واسطه ی گیاه از راه تبخیر و تعرق، بر طرف می سازد. یک سیستم آبیاری قطره ای به دلیل کاربرد تاثیرگذار آب و نیروی کارگر دارای مزایای آگرونومیکی، آگروتکنیکی و اقتصادی منحصر به فرد است .
صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها: آبیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را کم می کند و این مسئله اصلی در این شیوه نوین است. سیستم های  قطره ای به آب کمتری  نسبت به مابقی سیستم های رایج آبیاری احتیاج دارد. مثلاً‌ در باغات درختان جوان، آبیاری با سیستم قطره ای فقط نصف آب لازم  آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می کند. با مسن تر شدن درختان، صرفه جوئی در آب با سیستم قطره ای کم می شود ولی هنوز برای اغلب باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای به دلیل کمبود و قیمت بالای آب، اهمیت بسیاری دارد. هزینه کارگر برای آبیاری را می توان کم کرد، به دلیل اینکه در سیستم قطره ای کافی است که پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به کار انداخته شود. این تنظیم ها به وسیله ی وسایل اتوماتیکی انجام میشود که احتیاج به کارگر چندانی ندارد.

سیستم آبیاری

عملیات زراعی آسانتر:

از آنجا که بیشتر سطح خاک هیچوقت با آبیاری قطره ای خیس نمی شود، رشد علف هرز کم میشود. در نتیجه هزینه کارگر و مواد شیمیایی برای کنترل علف هرز کاهش می یابد. همچنین چون با آبیاری قطره ای خاک کمتری خیس می شود، عملیات زراعی دیگر در باغات را می توان لاینقطع ادامه داد. مثلاً در گیاهان ردیفی، فاروهائی که کارگران روی آنها راه می روند تقریبا خشک و محکم باقی می‌ماند.
کودها را می توان در آب آبیاری تزریق نمود که با این کار احتیاجی یه نیروی کارگر برای پخش آنها روی زمین نیست. برای این منظور کودهای بسیار محلولی در بازار موجود بوده و اقسام جدید آنها کودپاشی از راه سیستم قطره ای را گسترده ساخته است. به دلیل کنترل بیشتر روی محل و زمان پخش کود با سیستم قطره ای، کارایی کود پاشی افزایش یافته است.

به کارگیری آ‌ب شور:

 آبیاری های پیاپی رطوبت خاک را دبه اندازه ای نگه میدارد که بین دو حالت خیلی خشک و خیلی تر تغییر نمی کند و بیشتر پخش های خاک از هوای کافی برخوردار است. خیس ماندن خاک بین آبیاریها، نمکهای موجود در محلول را رقیق تر نگه میدارد. به همین دلیل در سیستم قطره ای می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به مابقی شیوه های آبیاری استفاده کرد.
مورد استفاده در خاکهای صخره ای و شیب های تند: سیستم های آبیاری قطره ای را می توان به شکلی طراحی کرد که در هر نوع توپوگرافی به شکلی موثر قابل استفاده باشد. در اراضی صخره ای، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متمایز باشد، می توان آبیاری قطره ای را به شیوه ای موثر به کار گرفت زیرا آب بسیار نزدیک به هر درخت پخش می شود.

معایب آبیاری قطره ای:

هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چکانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نامنظم و لکه لکه ای رطویت خاک از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای به حساب می آیند .

 گرفتگی :

به دلیل اینکه خروجی فطره چکانها بسیار ریز هستند، ذرات معدنی یا آلی باث مسدود شدن آنها می شوند. انسداد موجب کاهش دبی تخلیه، غیر یکنواختی پخش آب و در نتیجه آسیب به گیاه می شود. در بعضی موارد، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبکه لوله ها تصفیه نمی شود. در موارد دیگر، ذرات در درون خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چکانها بین آبیاریها وارد آب می شوند. اکسید آهن، کربنات کلسیم و بقایای جلبک و میکروبها در برخی سیستم های آبیاری تشکیل شده اند. تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا کم شدن معضل انسداد قطره چکانها می شود.

یکنواختی :

بیشتر قطره چکانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( ۳ تا ۲۰ پی اس آی ). اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد، دبی قطره چکان در خلال آبیاری تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شده تغییر کرده و بعد از بستن آب، قطره چکانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می دهند. بعضی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر کمتر آب دریافت می کنند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش سوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “سیستمهای آبیاری تحت فشار(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید