اتصالات, اخبار, لوله

روش اتصال لوله های پلی اتیلن(بخش اول)

پلی اتیلن

اتصال لوله پلی اتیلن

در مطلب زیر درباره خصوصیات فنی که در جوشکاری لوله های پلی اتیلن با آن روبه رو می شوید آمده است. در حالت هایی که از لوله های شاخه ای بهره گرفته می شود کارفرما قادر است برای اتصال دهنده های بیشتر یا چندگانه عمیات جوشکاری را با شیوه های مورد تائید بازرس و نظارت فنی کمپانی ملی گاز انجام دهد.

ماشین آلات جوشکاری و بستهای تراز کننده سر لوله ها ماشین آلات برش و مابقی ابزارها بایستی از مدل مورد قبول مهندسی بوده و در پایان به درستی استفاده شوند .
لوله و اتصال دهنده ها تا ضخامت ۹۰ میلیمتر به طور معمول از طریق جوشکاری برقگذاری سیمی و با جوشکاری گرمایشی بوشی و از ۹۰ میلیمتر بالاتر را می‌شود از شیوه جوشکاری گرمایشی لب به لب اعمال کرد.
درباره نصب ۳راهی تخلیه و از ۳راهی انشعاب میشود از جوشکاریهای مدل گرمایشی زینی یا برقگذاری زینی براساس صلاح دید مهندسی بهره گرفت.

جوشکاری

شیوه های اتصال:

لوله ها و اتصال دهنده های پلی اتیلن را قادرید به شیوه های متعدد به همدیگر اتصال دهید :

  • اتصال دهنده های گرمایشی جوشی
  • اتصال دهنده های لکتریکی جوشی
  • اتصال دهنده های مکانیکی

این نوع اتصال دهنده ها قادر است به اندازه استقامت لوله و یا ولو مستحکمتر باشد.

مراحل نصب و راه اندازی

اتصال دهنده ها باید برطبق دستورکارهای موجود در شیوه های اجرایی و با توجه به پیشنهادات گفته شده از سمت کارفرما لوله و اتصالات اعمال شود.

برگزیدن مدل اتصال و شیوه های وارسی باید بادرنظر گرفتن میزان تبحر اپراتور ها فضا و شروطی که عمل اتصال و شیوه های وارسی به وسیله ی کمپانی پخش گاز کشور انجام می پذیرد اعمال شود.

انجام اتصال جوشی باکمک ابزارهای حرارتی مطابق با روشهای مناسب مربوطه صورت می‌گیرد. در این روش ها سطوح مورد اتصال از طریق حرارت دادن به نقطه ذوب رسیده وسپس به سمت هم نزدیک وبا تماس مستقیم عمل جوش واتصال انجام می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید