اتصالات, اخبار, لوله

پلی اتیلن در شبکه گازرسانی(بخش اول)

پلی اتیلن

در حدود سالهای ۱۹۵۰ به علت کمبود منابع فلز و نیز معضلات استفاده از مصنوعات‌ فلزی‌ مثل حمل و نقل ،‌خوردگی ‌و جوشکاری و موجب مطالعه جهت جایگزینی‌ محصولات به جای فولاد شد اولین جایگزین‌ها پلی اتیلن ها بودند از این پس بحثی به نام پلیمر‌ها آغاز شد.
پلی‌‌اتیلن‌ که نوعی پلیمر است و با فرمول ساختمانی‌  C2H4- C2H4-C2H4 می‌باشد که استفاده از این لوله‌ها در اغلب کشورها معمول شده است و همه ساله ‌با تحقیقاتی‌ که در مورد رزین‌های پلی‌اتیلن‌ در آزمایشگاه ها انجام می‌شود و روز به روز به کیفیت‌ لوله های پلی اتیلن افزوده می‌شود. در ایران در تمام شهرها و روستاها به تازگی گاز‌رسانی‌ می شوند. تمام خطوط از لوله پلی‌اتیلن است.

  • مشخصات شبکه از نظر فشار گاز
  • جوشکاری لوله های پلی اتیلن
  • نوع اتصالات پلی اتیلن
  • جوشکاری الکتروفیوژن
  • آزمایشات مخرب

پلی اتیلن

خصوصیات شبکه از نظر فشار گاز

گاز خـروجی‌ از پـالایشگاه های تقویت فشار‌ در خطوط  انتقال‌دارای فشاری بین ۷۰۰-۱۵۰ psi می‌باشد که در ایستگاهها تا فشار ۲۵۰ کم می‌شود و وارد خطوط تغذیه‌ می‌شود اغلب لوله‌های شبکه تغذیه‌ از نوع فولادی‌ و یا پوشش پلی‌ اتیلن‌ است.
خطوط تغذیه‌ با فشار ۲۵۰ psi برای استفاده‌ مشترکین‌ کم مصرف‌ وارد ایستگاههای TBS می‌شود که در این ایستگاهها‌ تا فشار ۶۰ psi کم می‌یابد.
هر یک از ایستگاهها‌ی فشار‌ درون شهری TBS با فشار ۶۰ psi تامین کنند. یک منطقه‌ است با حدود ۵۰۰ مشترک است این انشعابات خطوط پلی‌اتیلن‌ با فشار ۶۰ psi و با لوله‌های با قطر‌ ۲۵ می‌باشد.

جوشکاری لوله پلی اتیلن

برای اتصال لوله های پلی‌اتیلن راههای ویژه ای وجود دارد. اتصال آنها راحت تر از لوله فولادی است امروزه در کشورها از شیوه جوش الکترو‌فیوژن‌ در اتصال‌ و جوشکاری‌ پلی‌اتیلن استفاده می شود در این شیوه که تجهیزات و اتصالات‌ مخصوص‌ به خود دارد از انرژی الکتریکی و خصوصیت ترموپلاست‌ بودن پلی‌اتیلن است.
جوشکاری این لوله‌ها احتیاج به وقت و رعایت‌ تمامی شرایط‌ وابسته دارد مکانیزم‌ اصلی‌ جوشکاری به این شکل است که محل جوش و اتصالات‌ حرارت داده می‌شوند و این حرارت موجب نرم و خمیری شدن  لوله اتصال‌ شده و بعد از سرد شدن کامل به هم چسبیده به شکلی که لوله و اتصال یکی می‌شوند.
دمای نرم و خمیری شدن لوله‌ها می‌بـاشد که این حرارت ‌در شیوه الکترو فیوژن به وسیله دستگاه الکترو‌فیوژن و اتصالات‌ خاص این شیوه تولید می‌شود.

دستگاه الکترو‌فیوژن :

این دستگاه  برای جوشکاری‌ پلی‌اتیلن ساخته شده است و کاملاً خودکار است ابعاد دستگاه در حدود‌  ۴۰cm * 30 *30  که اطراف آن یک بعنوان دستگیره نیز عمل‌می‌کند قرار دارد دستگاه دارای‌ یک صفحه دیجیتال‌ و یک قلم نوری است که این قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روی بارکد ولتاژ‌ مورد احتیاج راه توجه‌ به زمان که خود آن را محاسبه‌ می‌کند اتصال اعمال‌ نماید‌ و در پایان‌ زمان جریان الکترسیته را قطع می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید