اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

لوله پلی اتیلن برای انتقال آب حاصل از بارندگی

لوله انتقال باران

برای بکارگیری آب های حاصل از بارندگی بهتر است آنها را به محفظه ای حرکت داد. یکی از راهکارهایی که می توان در این باره اندیشید این امر است که آبهایی که بر روی پشت بام، حیاز و یا نورگیر جمع می شود را جمع کرد. نکته ی حائز اهمیتی که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید آب حاصل از بارندگی که به وسیله این لوله ها جمع می شود به داخل فاضلابهای خانگی برود. از جهتی منتقل کردن آب حاصل از بارندگی به داخل فاضابهاب شهری هم عمل صحیحی نمی باشد. این نوع آبها بایستی به صورت جدا به محفظه جذب کننده حرکت داده شوند.

انتقال آب حاصل از بارندگی به وسیله لوله

اگر قصد داشته باشید که لوله های آب حاصل از بارندگی را با محفظه های فاضلابی با هم یکی کنید بایستی برای پیشگیری از بوی نامطبوع و گازهایی که دورن فاضلاب وجود دارد تدبیری بیندیشید. برای این کار بهتر است روی لوله هی فاضلابی سیفونی را قرار دهید. بدین وسیله می توانید از نکات منفی که گفته شد پیشگیری کنید. البته بایستی وضعیت را طوری محیا کنید که به آسانی بتوانید سیفونها را تمیز کنید.

لوله های عمودی برای انتقال آب باران را نباید برای فاضلاب هم بکار برد. البته برعکس این امر نیز صحیح نیست. جهت آلودگی کمتر و شرایط بهداشتی ایده آل تر صحیح آن است که سیستم فاضلابی با سیستم هدایت کننده آب حاصل از بارندگی یکی نباشند.

لوله پلی اتیلن برای آب باران

روش منتقل کردن آب حاصل از بارندگی

در سیستمهای لوله ای این کار به وسیله سطحی افقی و به صورت مشترک عملی می شود. این عمل بایستی دستکم به وسیله ۱۰ فوت لوله مشترک پس از هر نوع انشعابات فاضلاب با انشعابات لوله عمودی عملی شود. لازم است که برای کلیه پشت بام کف شوی آب حاصل از بارندگی تهیه شود که برای محل تخلیه احتیاجی نیست.

کف شو های مناسب صاف هستند و مساحت محفظه آن بیش از ۱/۵ برابر مساحت سطح لوله قائم و لوله افقی است.

خالی کردن آب حاصل از بارندگی بایستی در شبکه بخصوصی صورت گیرد تا بتوان آن را به رودخانه و غیره رساند. با این روش کشاورزان می توانند از این آب به خوبی استفاده کنند.

لوله های پلی اتیلن برای انتقال آب باران

یکی از لوله های مناسب و بهترین لوله ها برای این کار لوله های پلی اتیلنی هستند که با توجه به ویژگی های خوبی که دارند برای این کار بسیار می توانند بسیار سودمند واقع شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید