اتصالات, اخبار, لوله

پلی آمیدها و ویژگی این مواد(بخش دوم)

اقسام پلی آمیدها

پلی آمیدها به ۲ شکل طبیعی مثل: پروتئینها(ابریشم و پشم) و مصنوعی مثل: نایلون، آرامیدها و پلی هستند. در یک گروه بندی دیگر پلی آمیدها از نظر ساختمان ملکولی به دو گروه آلفاتیک و آروماتیک دسته بندی میشوند.

آلفاتیک: پلی آمیدهای آلفاتیک به دلیل فازهای بلوری و آمورف، نیم کریستالی است، و حاوی اسم تجاری نایلون است. و در ساختمان پلیمری خود حاوی پیوند تکراری آمید هستند. پلی آمیدهای ۱۲، ۱۱، ۶,۶ و ۶ جزء این گروه اند.

آروماتیک: این پلی آمیدها حاوی حلقه بنزنی در میان دسته های آمیدی است. کولار(پلی فنیل ترفتالات) جزء پلی آمیدهای مشهور آروماتیک است. آرامیدها، الیافی مصنوعی اند که شامل ماده های الیاف پلی آمیدهای مصنوعی با زنجیره ی طویل اند. ۸۵درصد از اتصال دهنده های آرامیدی در پلی آمیدهای آروماتیک به ۲حلقه ی آروماتیک متصل میشوند. این پلیمر به علت خاصیت مکانیکی و استقامت پارگی بسیار عالی که دارا هستند، در جلیقه ضد گلوله، سیم تله کابین، محفظه موتور جت، کلاه ایمنی آتش نشانها، کابلهای فیبر نوری وغیره مورد مصرف قرار میگیرد. آرامیدها، پلی فتال آمید از این گروه پلیمرها هستند.

پلی آمید

قیاس پلی آمیدهای PA6-PA6,6-PA11- PA12

۱-ساختمان شیمیایی:

پلی آمیدها با درنظر گرفتن به این که مونومر تشکیل دهنده ی آن ها به ۲ گروه  اصلی تقسیمبندی میشوند.

۱-پلی آمیدهای براساس دی آمین با فرمول زیر:

(-NH-(CH2)a-CO-)n

اسم گذاشتن این پلیمرها براساس تعداد اتم کربن در ملکول اولیه است. که از جمع(C+1)a  به دست می آید. و a نشانگر تکرار دسته ی  CH2  است.

PA6 ; a=5                PA11 ; a=10                     PA12 ; a=11

۲-پلی آمینهای بر اساس دی آمین و اسید دی کربن با فرمول زیر:

(NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)b-CO-)n

نام گذاشتن این پلیمرها برطبق تعداد اتم کربن در هر ۱ از گروه است. b عدد دوم فرمول براساس (C+2)b حاصل

میشود.

PA6,6  ; b=4                         PA6,10 ;b=8                   PA6,12 ; b=10

مصارف

  1. نایلون ۶٫۶ یا  PA 6,6
  2. نایلون۶ یا PA 6
  3. نایلون۱۱ یا PA 11

برای اطلاعات بیشتر به بخش سوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید