اخبار, صنعت پلیمر

پلی پروپیلن چیست؟

پلی پروپیلن (PP) دومین ترموپلاستیک پرمصرف از خانواده پلی اولفین هاست. در مقایسه با PE با چگالی کم و زیاد ͵PP دارای استحکام ضربه ای پایین تر اما دمای کاربری بیشتر و استحکام کششی بالاتری می باشد.

پلی پروپیلن pp

پلی پروپیلن (PP) دومین ترموپلاستیک پرمصرف از خانواده پلی اولفین هاست. در مقایسه با PE با چگالی کم و زیاد ͵PP دارای استحکام ضربه ای کمتر ولی دمای کاربری بالاتر و استحکام کششی بیشتر است .

پلی پروپیلن یک از پلیمرهای با کاربردهای متفاوت است که در تولید قطعات مختلف پلاستیکی، صنعت خودرو (تزئینات داخلی، پروانه ها)  و هم چنین در صنعت الیاف (جمن های مصنوعی طناب ضد پوسیدگی) مزود استفاده قرار می گیرد.

پلی پروپیلن
تولید پروپیلن PP

پلی پروپیلن اکثراً به وسیله فرآیند پلیمریزاسیونی که نظم فضایی در آن مهم است جهت به دست آوردن ساختار زنجیره ای با نظم بیشتر تولید می شود. تجاری ترین و قابل توجه ترین نوع PP ،PP ایزوتاکتیک است. این پلیمر در دمای کم و به وسیله کاتالیزور زیگلر_ناتا تولید میشود. در این روش ۹۰% پلیمر بهوجود آمده به فرم ایزوتاکتیک و همراه با واحدهای تکرار شونده با آرایش سر به دم است .

روش های تولید گوناگونی از جمله پلیمرزاسیون حلالی به وسیله فرآیند حلالی و پلیمرزاسیون فاز گاز مورد استفاده است. در ساختار PP ایزوتاکتیک  واحدهای مونومری با گروه های متیلی با آرایش سر به دم متصل شده و همگی در یک طرف زنجیر اصلی قرار دارند.  به وسیله استفاده از کاتالیست های متالوسن جدید تولید گونه های متفاوت PP مانند ایزوتاکتیک، سیندیوتاکتیک، اتاکتیک و نیمه_ایزواتاکتیک امکان پذیر می شود.

ساختار پروپیلن pp

ساختار نیمه_ایزواتکتیک ساختاری است که در آن هر گروه متیل دیگری در جایگاه ایزو تاکتیت قرار میگیرد و گروه های متیلی باقی مانده به شکل تصادفی جایگیری میکنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید