اخبار, صنعت پلیمر

با پلی آمیدها و کاربرد آنها آشنا شوید

مفتول پلی آمید

پلی آمید چیست؟

پلی آمید ها در گروه ترموپلاست ها  هستند و یک خانواده پلیمری را تشکیل میدهند.پلی آمید ها میتوانند زنجیره های ماکرو مولکولی خود را به صورت یک یا دو ماده اولیه (دو نوع مونومر) به طریق زیر تشکیل دهند.

انواع پلی آمیدها

پلی آمید هایی که بر پایه یک ماده اولیه به اسم دی آمین تشکیل میشوند.این پلی آمیدها دارای فرمول عمومی (-NH-(CH2)x-CO-)n میباشد.

شناسایی این نوع از پلی آمید ها بر اساس تعداد اتم های کربن در مولکول اولیه آنها انجام می شود.

۲٫  پلی آمید های که ساختار مونومری آنها بر اساس دو ماده اولیه به نام دی آمین و اسید دی کربن می باشد و دارای فرمول عمومی  NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)y-CO-)n-) میباشد.

شناسایی این نوع از پلی آمید ها نیز بر اساس تعداد اتم های کربن هر گروه صورت می پذیرد.

چرخ دنده

تفاوت بین پلی آمیدها

تفاوت بین پلی آمید ها به دلیل اختلاف در درجه کریستالیتی آنها ،زوج یا فرد بودن تعداد کربن آنها و همچنین تفاوت در فاصله بین زنجیره های مولکولی (به عبارتی تفاوت در شدت و ضعف نیروهای بین مولکولی) آنها می باشد.

در پلی آمید هایی که تعداد اتم های کربن آنها زوج باشد(برای مثال PA6 ،PA10 و یا PA12) گروه CO- یک زنجیره و گروه  NH- زنجیره جانبی آن به شکلی در برابر یکدیگر قرار میگیرند که ماکزیمم نیروی جاذبه بین مولکولی را به وجود می آورند. این ساختار در آنها دلیل اصلی ویژگی مکانیکی بالا در این نوع پلی آمید ها میباشد.

بر عکس در پلی آمیدهایی که تعداد کربن آن ها فرد باشد (مثل PA11) این ساختار و هماهنگی وجود ندارد. به همین دلیل ماکرومولکول هایی که نار یکدیگر قرار دارند نیروی جاذبه بین مولکولی کمتری در بین آنها بر قرار است.با توجه به آنچه گفته شد این نوع پلی آمیدها نرم تر هستند اما  آنها قدرت ضربه پذیری بیشتری را دارند.

مته برقی

کاربرد پلی آمیدها

پلی آمیدها برای تولید ورق، لوله، شیلنگ، فیلم، روکش های مقاوم کابل و مفتول در برابر خورندگی، چرخ دنده، قاب پمپ ها و مته برقی، فلاش دوربین، قاب چراغ های خودرو، تسمه های بسته بندی، تانک و مخازن روغن سوخت، واشر، فیلتر روغن، کلاه ایمنی، طناب و برس، موی عروسک و …مورد استفاده قرار می گیرند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید