اتصالات, اخبار, لوله

لوله کشی فاضلاب در منازل(بخش اول)

فاضلاب ساختمان

لوله کشی فاضلاب

منظور از لوله کشی آب و فاضلاب

منظور از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و بیرون کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد.

اتصالات
لوله کشی آب و فاضلاب اگر چه اقدام عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد اما در صورتیکه طبق اصول درست انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی احتما دارد تولید ضرر و زیان نماید موجب گرفتاریها نیز می شود.
به همین علت باید لوله کشی ساختمان را مطابق نقشه صحیح و عملی انجام شود. قواعد و قوانینی جهت تهیه طرح اولیه لوله کشی و محاسبات آن در ساختمان تدوین شده است که البته در کشورهای متعدد این قوانین با یکدیگر اختلافاتی بسته به شرایط جغرافیایی دارند اما در آخر همگی این قواعد برای انجام صحیح لوله کشی بکار گرفته می شود.

بکار بردن این قوانین مزایای متعددی دارد:

الف) صرفه جویی اقتصادی در امر تهیه مصالح اولیه کمتر و بازدهی بیشتر.
ب) پیشگیری از اشتباه کاری و دوباره کاریهایی که بر اثر تفاوت سلیقه افراد بوجود می آید.
ج) استاندارد شدن کلیه لوازمات لوله کشی و تاسیسات بهداشتی و ساخت لوازمات به شکل سری و تعداد زیاد و قیمت کمتر که از نتایج هماهنگی قوانین یاد شده می باشد.

اغلب آیین نامه های ملی لوله کشی برای حفظ بهداشت و ایمنی محیط زندگی از راه نظارت حساب شده بر نصب و نگهداری سیستمهای لوله کشی وضع می شوند. جزئیات شبکه های لوله کشی مختلف ولی اصول اساسی ایمنی و بهداشتی آنها یکی است. نتایج مطلوب و الزامی برای حفظ تندرستی مردم همانند و مستقل از مکان زندگی است. این اصول اساسی باعث می شود کلیه لوله کشی ها در ساختمان های خصوصی و عمومی مورد استفاده انسان طوری اجرا شوند که حافظ سلامتی و بهزیستی و ایمنی ساکنان آنها و جامعه باشند. لوله کشی آب و فاضلاب تقریبا در یک درجه از اهمیت قرار دارند و تنها فرق آنها در این است که آب به دلیل فشار شبکه آبرسانی در لوله ها حرکت می کند در صورتیکه فاضلاب به دلیل جاذبه و نیروی ثقل جریان می یابد و نیز در لوله های فاضلابی سیفون و لوله‌های تهویه جهت پیشگیری از ورود گازهای بدبو و خطرناک حاصل از تخمیر مواد موجود در فاضلاب به وسیله ی باکتری های متعددی به درون ساختمان تعبیه گردیده است. لوله های آب و فاضلاب به لوازم بهداشتی ساختمان مربوط می‌شوند. انتخاب صحیح این لوازم در نمای درون ساختمان و ارزش اقتصادی آن تاثیر فراوان دارد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید