اخبار, دکوراسیون

انتخاب چراغ خواب مناسب

به نظر بسیاری از افراد چراغ خواب جذابترین عنصر دکوراتیو در چیدمان اتاق خواب است که قادر است به آسانی تاثیری به سزایی در محیط اتاق خواب شما بگذارد و آن را مثل عکسهای ژورنالی حرفه ای نشان دهد. چراغ خواب ۲کار مهم در چیدمان اتاق خواب انجام می دهند: یکی تامین نور مورد نیاز برای خوابیدن، مطالعه و فعالیتهای دیگر در اتاق خواب و دیگر به وجود آوردن زیبایی و جذابیت به عنوان یک عنصر دکوراتیو است.

دکوراسیون

تعداد مورد نیاز چراغ خواب

نخستین پرسشی که امکان دارد در ذهنمان به وجود آید چند عدد چراغ خواب نیاز دارید. امکان دارد در برخی از تصویرهای اتاق خواب ها ۲چراغ در دو سمت تخت دیده باشید ولی در بعضی دیگر فقط یک عدد است. به عنوان ۱ قانون کلی، چنانچه اتاق خواب شما تکنفره است به ۱عدد چراغ بغل تخت احتیاج دارید، ولی اتاق خواب ۲نفره ۲عدد چراغ خواب نیاز دارد. البته این تعداد به سایز و اندازه اتاق هم وابسطه است. برای نمونه امکان دارد شما در اتاق تکنفره باشید، ولی این اتاق بزرگ است یا تخت خواب شما از مدلهای سلطنتی برگزیده شده، لذا جهت حفظ بالانس در محیط از ۲عدد چراغ خواب استفاده می کنید.

اندازه چراغ خواب

یکی از معمولترین کارهای نادرست در چیدمان اتاق خواب برگزیدن چراغ بغل تخت در سایز اشتباه است. برخی این چراغ خواب ها برای تخت خواب خیلی کوچک هستند و برخی هم خیلی بزرگ هستند. به طور معمول سایز درست ۱چراغ خواب با بهره گیری از عرض تخت خواب حاصل می شود. به این صورت که شما نخست عرض تخت خواب یا تشک را محاسبه می کنید، عرض کلاهک چراغ خواب بایستی حدودا ۱/۳ عرض تخت خواب باشد. به این اصل خیلی دقت کنید که هر چراغ خواب شامل ۱ پایه و ۱کلاهک است که سنجیدن ما در این مقیاس گیری سایز کلاهک است.

ارتفاع ایده آل چراغ خواب

قادریم به شما بگوییم که ارتفاع چراغ خواب اصلیترین معیار در برگزیدن آن است. این ارتفاع نبایستی به نوعی باشد که چشم های شما را اذیت نکند و یا زمان مطالعه سایه اندازی کند. لذا جهت جواب دادن به این پرسش که چه ارتفاعی خوب است و باز هم به سایز تخت خواب و تشک احتیاج داریم. به طور معمول ارتفاع مناسب تخت خواب بایستی با ارتفاع تشک یکی باشد و در آخر چند سانتیمتر تفاوت ارتفاع داشته باشند. بر همین اصل ارتفاع چراغ خواب بایستی در حد ارتفاع تخت و حداکثر ۵ تا ۷ سانتیمتر بلندتر باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید