اتصالات, اخبار, پاشنده

نکاتی که باعث افزایش طول عمر نوار تیپ می شود

نوار آبیاری

نکات مهم برای استفاده صحیح از نوار تیپ

مراقبت و نگهداری از نوار تیپ

رعایت نکات ذیل باعث عملکرد و افزایش طول عمر نوار تیپ می شود :

نوارهای آبیاری قطره ای تیپ به صورت قرقره، کلاف شده اند. باید دقت شود که در موقع حمل و نقل، برخورد با اشیا تیز و برنده موجب پارگی نوار می گردد.

از نگهداری نوارهای آبیاری در فضای غیر مسقف و بخصوص در معرض تابش آفتاب و بارندگی خودداری شود. در طول مدت نگهداری در انبار، نوارها باید از گزند جوندگان و

حشرات در امان باشند و همچنین از جابجایی غیر ضروری اجتناب گردد.

نوار تیپ

نحوه نصب نوار تیپ

نوارهای آبیاری قابلیت نصب در سطح و در زیر خاک (عمق ۵ الی ۱۵ سانتیمتر) را دارند. ولی به جهت حفاظت بهتر، توصیه می شود که نوارهای آبیاری زیر خاک نصب

گردد.

برای جلوگیری از آسیب نوارها بهتر است بستر کشت عاری از هر گونه شی برنده و نوک تیز باشد و قبل از نصب نوار، خاک مزرعه بایستی کاملا شخم خورده و فاقد کلوخ

و قطعات درشت باشد.

نصب نوارهای آبیاری به دو روش دستی و مکانیزه امکان پذیر می باشد. در هر حال نباید تحت هیچ شرایطی نوار بر روی زمین کشیده شده و یا تحت نیروی کشش پهن

شود. به همین خاطر کلاف نوار باید روی دستگاه ساده ای که محور آن از دو طرف در دو بلبرینگ قرار گرفته و به راحتی می چرخد، قرار گیرد و توسط دست یا بصورت

مکانیزه نصب گردد.

از نصب قرقره در کنار مزرعه و کشیدن نوار توسط کارگر در طول مزرعه جدا خودداری شود. زیرا این کار باعث خراشیدگی و کاهش عمر نوار می گردد.

در صورت نصب نوار به روش مکانیزه الزاما باید از سیستم های استاندارد پهن کردن نوار استفاده شود. بطوری که در تمام مسیر لوله هدایت نوار از کلاف تا روی زمین

(شامل محل ورود و خروج نوار از لوله و سطح داخلی لوله) هیچگونه تماس با سطوح تیز، برنده و ساینده که موجب پارگی و آسیب نوار می شود، وجود نداشته باشد.

قبل از نصب نوار به لوله، خطوط اصلی و نیمه اصلی و مانیفولدها شستشو داده شود.

شرایط آب و هوایی مناسب برای نوار تیپ

در مناطقی که سرعت باد موجب جابجایی نوار می گردد، باید نوارهای آبیاری با استفاده از میخ پلاستیکی در فاصله های مناسب تثبیت گردند و در جایی که سرعت باد

طوری است که امکان تثبیت با میخ پلاستیکی وجود ندارد، باید نوار را در عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متری زیر خاک نصب کرد.

در صورتی که دمای محیط در شبانه روز تغییرات فاحش داشته و خطر یخبندان وجود داشته باشد، نوار باید در زیر خاک نصب گردد.

در صورتی که امکان بارش برف و تگرگ در فصل کشت وجود داشته باشد، از پهن کردن نوار بر روی خاک اجتناب شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید