اخبار, پاشنده

شرایط و نکات لازم برای استفاده از علف کش ها

سمپاشی

رساکالا در این مطلب یک سری نکات ضروری جهت استفاده از علفکش ها برای رسیدن به بهترین نتیجه و کاهش هرنوع خسارت به گیاهان زراعی را جمع آوری کرده است.

طریقه سمپاشی

روش سمپاشی اهمیت بالایی در به وجود آمدن خسارات در گیاهان زراعی دارد. این امر به این دلیل است که در سمپاشی ممکن است مقداری سم به اطراف پخش شود. در این شرایط اگر در اطراف مزرعه محصولاتی موجود باشند که به گیاه‌کش حساسیت داشته باشند خسارات زیادی را می بینند. هوای گرم امکان دارد موجب تبخیر قطرات سم شده و در نتیجه باعث جابجایی و انتقال آن به دوردست شود و خساراتی را نیز شامل شود. در زمان سمپاشی اطراف گیاهان حساس باید دقت شود که نازل سمپاشی را تا حد ممکن از انها دور بماند و همچنین سمپاشی در جهت باد نیز نباشد. دلیل این امر هم این است که باد به راحتی قطرات سم را به محصولات حساس نزدیک می کند و باعث بروز خسارات در آنها می‌شود.

استفاده بیشتر از حد مجاز

یکی از دلایل عمده خسارات گیاه‌کش ها استفاده بیشتز از حد مجز از آنها است که ممکن است به وسیله اشتباه در محاسبه و بطور سهواً صورت گیرد. همچنین در زمان دور زدن سمپاش در مواقع سمپاشی، بخشی از مزرعه دوبار سمپاشی می شود که اغلب خسارت به صورت نوارهای باریکی در مزرعه دیده می‌شود.

آلوده بودن وسایل

دستگاه های سمپاشی در مزرعه در موارد متفاوت مثل تغذیه ، حشره‌کشها ، قارچ‌کشها مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید توجه داشت که دستگاه مورد استفاده را قبل از هر بار مصرف به طور کامل تمیز کرد. زیرا محصولات زراعی به ویژه محصولات باغی مانند کاهو ، گوجه‌فرنگی و خیار در برابر گیاه‌کشها حساسیت زیادی نشان می‌دهند و آلوده بودن آنها باعث بروز خسارت به این محصولات می شود.

علف کشی

جذب گیاه‌کش در خاک

اطلاع از چگونگی سیستم ریشه‌های گیاهان زراعی در رشد آنها در بکار بردن گیاه‌کشهایی که در خاک مصرف می‌شوند اهمیت زیادی دارند. اگر ریشه گیاهان اصلی پایین‌تر از حدی که غلظت کشنده گیاه‌کش در خاک وجود دارد باشد به گیاه اصلی خسارت وارد نمی‌شود. زیرا در منطقه‌ای که ریشه گیاه اصلی قرار می‌گیرد غلظت سم به دلیل حرکت گیاه‌کش خیلی ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. در این شرایط فقط گیاهان هرز که دارای ریشه سطحی می باشند از بین می‌روند. نوع گیاه‌کش ، مقدار و غلظت آن در خاک ، وابسته به نوع بافت خاک دارد و بعضی از گیاه‌کشها مانند سیمازین و لناسیل در خاک های سبک و شنی با دوز کمتر و در خاکهای سنگین با دوز بیشتر باید مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از گیاه‌کش در ارتباط با مرحله رشد محصول

بسیاری از گیاه‌کشهای انتخابی را فقط در مرحله به خصوصی از رشد گیاهان زراعی می‌توان مصرف کرد، در غیر این صورت خسارت در محصوصل به وجود می آید. برای مثال گیاه‌کشهای اورمونی برای کنترل گیاهان هرز غلات زمستانی قبل از ظهور اولین گره یا بند در روی ساقه مصرف شود. سمپاشی زود می‌تواند باعث تغییر شکل گوشوارکها شود و سمپاشی دیر نیز می تواند موجب چروکیدگی دانه و عدم رشد بخشی از گوشوارکها ‌شود. بسیاری از محصولات در مرحله اولیه زندگی قبل از آنکه پا بگیرند به وسیله استفاده از گیاه‌کشها ، بعد از کشت صدمه می‌بینند.

تاثیر شرایط آب و هوایی

شرایط خاک از عوامل بسیار مهمی است که معمولاً در روی خسارت به وجود آمده از گیاه‌کش اثر می‌گذارد. اگر خاکی که بذر در آن کاشته می‌شود به میزان زیادی به گیاه‌کش آغشته باشد، میزان زیادی از گیاه‌کش به وسیله گیاهک حاصل از بذر جذب می شود و باعث بروز خسارت بر روی گیاه می شود و حتی بعضی اوقات موجب مرگ آن نیز می‌شود. همچنین مشابه این خسارت زمانی که رطوبت خاک بالا باشد و باعث کندی رشد آن شود نیز اتفاق می‌افتد. این  شرایط صد در صد برای رشد گیاه خوب نیست و ممکن است باعث مرگ گیاه شود.
بذر های ریز محصولات زراعی مانند پیاز امکان دارد در این شرایط بدون استفاده از گیاه‌کش رشد نکنند. بنابراین چنانچه گیاه‌کش بکار رفته باشد مشکل عدم رشد مناسب را به گیاه‌کش نسبت داد یا مربوط به بستر بذر دانست که خوب آماده نشده است. در شرایط آب و هوایی مناسب ، به دلیل رشد خوب و قوی بودن ریشه امکان دارد از خسارت گیاه‌کش پیش گیری شود و برعکس آن نیز در شرایط آب و هوایی نامناسب باعث ضعیف شدن محصول و حساسیت گیاه در برابر گیاه‌کش ‌شود. اگر پس از مصرف گیاه‌کش به صورت قبل از کشت یا گیاه‌کش که باید به خاک بدهیم استثناً هوا گرم شود، رشد گیاه سریع تر می شود و همچنین جذب گیاه‌کش به میزان زیاد صورت می‌گیرد که باعث بروز خسارت شدید به محصولات می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید