دسته‌بندی نشده

مقاومت لوله پلی اتیلن در برابر ترک و سایش

لوله های پلی اتیلنی

مقاومت در مقابل انتشار سریع ترک

یکی از اهداف مطلوب طراحی، اجتناب از بروز احتمالی انتشار سریع ترک (RCP) در لوله است، چرا که عواقب چنین رخدادی میتواند بسیار جدی باشد، بویژه هنگامی که ماده های اشتعال پذیر در حال انتقال از طریق لوله باشد. با این حال، حتی وقتی در حال انتقال مادهای خنثی مثل آب هستیم، نقیصه هایی چون RCP سبب از دست رفتن مقدار بسیار زیادی از سیال داخل لوله و بروز خرابی های وسیعی در لوله ها و اتصالات میگردند.

یکی از ویژگی های معروف لوله های پلی اتیلن این است که این لوله ها قبل از شکستن، نشتی می کنند . این ویژگی حاصل استحکام و چقرمگی بالای این مواد است. با این حال، استحکام پلی اتیلن با کاهش دما کاهش می یابد.

سایر عواملی که امکان بروز RCP را افزایش می دهند، عبارتند از: نوع سیال (تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر) ، افزایش قطر لوله، افزایش ضخامت دیواره لوله و افزایش فشار کاری . تجربیات فراوان در مورد انتقال مواد تراکم ناپذیر نشان داده اند که در صورت نصب و عملکرد صحیح لوله های پلی اتیلن که با جوش گرمایی به هم متصل شده اند، احتمال بروز RCP بسیار کم است . در واقع احتمال بروز RCP برای لوله های پلی اتیلن بسیار کمتر از احتمال بروز آن در سایر لوله های گرمانرم است . تعریف شرایط جنس لوله، پارامترهای لوله و پارامترهای عملکردی که از بروز احتمالی RCP جلوگیری کنند، موضوع بسیار پیچیده ای است که همچنان در دست مطالعه است.

لوله های پلی اتیلنی

مقاومت در برابر سایش لوله پلی اتیلن

امروزه مرتباً از لوله های پلی اتیلن برای انتقال محلول های گرانولی یا دوغابی مانند ماسه، خاکستر بادی و زغال سنگ استفاده می شود . مزیت لوله های پلی اتیلن در این کاربرد، مقاومت زیاد پوشش لوله است، به عنوان مثال در آزمایشات نشان داده شده است که این مقاومت در هنگام انتقال دوغاب های دانه ریز، ۱ تا ۲ برابر بیشتر از مقاومت لوله های فولادی است . لوله های پلی اتیلن خواص الاستیکی دارند که تحت شرایط مناسب جریان سیال، موجب پراندن ذرات از روی سطح دیواره لوله می شوند . این ویژگی در ترکیب با استحکام پلی اتیلن، باعث ایجاد طول عمر مفیدی در لوله می شود که از بسیاری از لوله های فلزی بیشتر است.

ضریب انبساط و انقباض لوله های پلی اتیلن

افزایش یا کاهش دما موجب افزایش یا کاهش متناظر با آن در طول لوله هایی می شود که در برابر حرکت کردن مهار نشدهاند . همچنین در مورد لوله هایی که در برابر حرکت مهار شده اند، این تغییرات دمایی منجر به شکل گیری تنش های طولی کششی یا فشاری در لوله می گردد . برای نصب، طراحی و عملکرد صحیح سیستم های خطوط لوله پلی اتیلن، باید در مورد هر دوی این رخدادها (انبساط یا انقباض) ملاحظات کافی مد نظر قرار بگیرد.
یکی از ویژگی هایی که لوله های پلی اتیلن را از لوله های فلزی متمایز می کند این است که ضریب انبساط حرارتی لوله های پلی اتیلن ۱۱ برابر بزرگتر از لوله های فلزی است . این به معنای بروز انبساط یا انقباض بیشتری در لوله های مهار نشده است . با این حال، یکی دیگر از وجوه ممیزه لوله های پلی اتیلن از لوله های فلزی، داشتن مدول الاستیک ظاهری بسیار کمتر لوله های پلیاتیلن است . در لوله های مهار شده این مسئله موجب شکل گیری سطح کمتری از تنش های طولی ناشی از حرارت می شود که به نوبه خود نیاز به نگهدارنده ها و قلاب ها را بسیار کمتر می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید