اخبار, پاشنده

نحوه انتخاب و پیاده سازی سیستم آبیاری(بخش اول)

آبیاری

انتخاب و پیاده سازی سیستم آبیاری مناسب

انجام دادن مراحل ذیل تا حد زیادی به شما کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری صحیحی در خصوص انتخاب سیستم آبیاری داشته باشید. در خصوص اطلاعات تکمیلی در هر مورد می توانید از کارشناسان مربوطه رساکالا کمک بگیرید.

نمونه گیری و آزمایش آب

گام اول شروع کار جمع اوری اطلاعات در مورد کیفیت منبع آب در دسترس می باشد. از مهمترین پارامترهای کیفی آب، میزان شوری آب است. آب شور با هدایت الکتریکی(EC) بیش از ۴ دسی زیمنس بر متر، مناسب برای استفاده در سیستم آبیاری بارانی نیست زیرا پاشیدن آب شور بر روی برگ گیاه باعث سوختگی احتمالی برگ و کاهش عملکرد محصول می گردد. همچنین اگر آب دارای شوری بیش از ۴ باشد، استفاده از آبیاری تیپ نیز بایستی با احتیاط اجرا شود.

از دیگر پارامترهای کیفی آب، میزان کلر و سدیم موجود در آب است. میزان کلر و سدیم بالای آب برای اجرای سیستم آبیاری بارانی محدودیت ایجاد می کند و سبب سوختگی برگ ها می شود. از آنجایی که در آبیاری بارانی آب تبخیر سریعتر آب وجود دارد، املاح نسبت به شرایطی که آب بطور پیوسته پاشیده می شود، تجمع بیشتری در سطح برگها پیدا کرده که این نمکها توسط گیاه جذب و باعث خسارت به محصول می شود.

میزان بی کربنات آب نیز در بحث آبیاری تیپ موثر است و بر گرفتگی روزنه ها اثر میگذارد. اگر غلظت بی کربنات از ۲ میلی اکی والان بر لیتر بیشتر باشد ضروری است تا گرفتگی گسیلنده ها از نظر شیمیایی بررسی شود. همچنین در آبیاری بارانی غلظت بی کربنات بیش از ۸.۵ میلی اکی والان بر لیتر باعث ایجاد مشکل خواهد شد. آبیاری کم فشار در برابر خصوصیات کیفی آب کمترین میزان حساسیت را دارا می باشد.

PH آب نیز بیشتر در آبیاری تیپ تاثیر و چگونگی گرفتگی روزنه ها تاثیر می گذارد. هرچه PH آب بیشتر باشد احتمال گرفتگی روزنه ها افزایش می یابد.

سیستم آبیاری

بررسی کمیت آب

مسلما میزان و چگونگی دسترسی شما به منابع آب یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار است. کمیت آب مشخص کننده میزان کشت، میزان سرمایه مورد نیاز و چگونگی درسترسی به آب تعیین کننده ظرفیت سیستم آبیاری، ضرورت یا عدم ضرورت ساخت استخر ذخیره می باشد.

به طور حتم در شرایطی که منبع آب شما، با دبی زیاد و در مدت زمان محدود در اختیارتان قرار میگیرد، سیستم آبیاری شما متفاوت با زمانی خواهد بود که به یک منبع آب دائمی دسترسی دارید. در برخی موارد استفاده از سیستم آبیاری کم فشار(انتقال با لوله یا کانال) بدلیل دبی زیاد آب، ترجیح داده می شود.

تعیین الگوی کشت

الگوی کشت بر اساس شرایط منطقه، محصولات غالب کشت شده در منطقه، شرایط کشت، ماشین آلات در دسترس، کیفیت و کمیت آب تعیین می شود.. بعد از انتخاب الگوی کشت تا حد زیادی گزینه های انتخابی برای سیستم آبیاری مشخص می گردد. برخی گیاهان همانند ذرت اگرچه با آبیاری بارانی نیز قابل آبیاری هستند، اما کشت خطی و آبیاری آنها بوسیله نوار تیپ بسیار نتیجه بهتری در پی دارد و عملکرد محصول را افزایش می دهد. اگر در الگوی کشت خود، پس از محصولی مانند گندم قصد کاشت ذرت یا گیاهان ردیفی را دارید، استفاده از سیستم های آبیاری تلفیقی برای شما پیشنهاد می گردد.

همچنین برخی از گیاهان نسبت به آبیاری بارانی حساس می باشند و امکان انجام آبیاری بارانی برای آنها وجود ندارد. برای برخی گیاهان همچون غلات نیز آبیاری قطره ای و یا تیپ باعث بروز مشکلات عملیاتی خواهد شد.

بررسی شرایط جوی

در مناطق بادخیز و بسیار گرم، آبیاری بارانی دارای راندمان کمتری است و در نتیجه آن باعث کاهش عملکرد محصول می شود.

برای خواندن ادامه این مطلب به بخش دوم مراجعه کنید(بر روی کلمه “بخش دوم” کلیک کنید).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید