اتصالات, اخبار, لوله

شیوه مدرن جمع آوری فاضلاب(بخش اول)

فاضلاب

جمع آوری فاضلاب

انتقال فاضلاب و یا دفع فاضلاب در شیوه سنتی یا شیوه رایج شیوه ای است که بطور ثقلی آب مصرف شده را بطور صحیحی جمع آوری و به تصفیه خانه انتقال می دهند. بر طبق تحقیقاتی که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر روی وضعیت جمع آوری فاضلاب در جوامع کوچک انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینه های سیستم ثقلی و یا معمولا ۴ برابر هزینه های تصفیه و دفع فاضلاب می باشد. از این رو جهت اجتناب از این مسایل، سیستم نوینی را پیشنهاد داده اند.

فاضلاب

شیوه های جایگزین:

شیوه سپتیک تانک ثقلی

در این شیوه یک پیش تصفیه بر روی فاضلاب صورت می گیرد و معضلی جهت تامین سرعت خود شستشویی وجود ندارد زیرا مواد جامد معلق درشت در سپتیک تانک مانده و اختلالی در تامین سرعت خود شستشویی ایجاد نمی کنند. در سپتیک تانک نیاز نیست که قطر لوله ۲۰۰ mm و یا بالاتر انتخاب شود.
این شیوه برای جوامع کوچک استفاده دارند و چون قطرها کوچک هستند، می توان از لوله های پلاستیکی استفاده نمود زیرا خوردگی این نوع لوله ها کمتر است و معضل نشتاب وجود ندارد.

فاضلاب بدون هیچ پیش تصفیه ای وارد شبکه جمع آوری شده و به صورت ثقلی به سمت تصفیه خانه حرکت می کند. حداقل قطر لازم ۱۵۰ تا ۲۰۰ mm است. جهت پیشگیری از رسوب جامدات معلق، حداقل قطر ۶/ متر بر ثانیه حفظ بایستی شود. جهت تمیز کردن آنها وجود منهول ضروری است. بدلیل آب بند نبودن کامل شبکه جمع آوری سنتی، یکی از معضلات اصلی Infiltration یا نشتاب به درون و Exfiltration یا نشتاب به بیرون می باشد. در این شیوه قطر شبکه کم است ( حدود ۲۵ تا ۵۰ mm ) و لوله های پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
لوله های بیرونی از منازل، در اول وارد سپتیک تانک می شوند. به علت اینکه در این حالت مواد جامد قابل ته نشینی وجود ندارد. سیستم با قطر کم و شیب کمتر قادر به انتقال فاضلاب خواهد بود. این سیستم به علت اینکه کاملا آب بند می باشد، امکان نشتاب به درون و یا بیرون وجود ندارد. این سیستم برای اولین بار در سال ۱۹۶۱ در استرالیا و بهد از  آن در سال ۱۹۷۷ در آمریکا مورد استفاده واقع شد. عمق کارگذاری لوله ها در این سیستم حدود ۹/ متر می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید