اتصالات, اخبار, لوله

شیوه مدرن جمع آوری فاضلاب(بخش دوم)

فاضلاب

شیوه سپتیک تانک با پمپ

این شیوه، دربردارنده شبکه تحت فشار می باشد. در این شیوه، سپتیک تانک مجهز به صافی و پمپ با فشار بالاست. فاضلاب بیرونی به وسیله ی لوله هایی با قطر کم، که تحت فشار می باشند، پمپاژ می شود. شبکه جمع آوری فاضلاب اصلی نیز در این شیوه تحت فشار می باشد.
قطر لوله های تخلیه در این سیستم ۲۵تا۳۸ mm است. قطر لوله های اصلی حداقل ۵۰ mm می باشد. مثل سیستم STEG مشکل نشتاب در این سیستم نیز وجود ندارد. در این سیستم شبکه در عمق بسیار کم گذاشته می شود و لوله ها دارای انعطاف کافی هستند، به همین علت احتیاج به شیب دهی نیست.تنها معضله مربوطه، موقعی است که سطح آب زیر زمینی بالاست و منطقه سنگلاخی است. این سیستم اولین بار در سال ۱۹۶۸ و در آمریکا بکار برده شد.

فاضلاب

 شیوه Pressure Server With Grinder Pump

این سیستم مانند شیوه دوم است امابه جای استفاده از پمپ ساده از پمپی استفاده می شود که قدرت زیادتری دارد. در این سیستم برای شبکه جمع آوری از سپتیک تانک استفاده نمی شود و به جای آن از یک پمپ خردکننده برای خرد کردن جامدات استفاده می شود. لذا می توان از شبکه هایی با قطر کوچک استفاده کرد. مثل شیوه STEP این شبکه نیز با قطر کم و عمق کارگذاری کم استفاده می شود اما در این شیوه به علت عدم استفاده از پیش تصفیه مقدار جامدات معلق، چربی و روغن بیشتر خواهد بود.

روش خلا

در این سیستم از شبکه ای استفاده می شود که تحت فشار منفی و خلا قرار دارد. در این شیوه جایگزین نیز مثل حالت های قبلی، قطر لوله ها اندک، عمق کارگذاری شبکه نیز اندک و شتاب نیز وجود ندارد.
شیوه های جایگزین مورد بحث عموما برای جوامع کوچک و غیر متمرکز استفاده می شود. از بین این شیوه ها تنها سیستم STEG قابل استفاده است.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “شیوه مدرن جمع آوری فاضلاب(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید