اخبار, دکوراسیون

اشتباهات در چیدمان خانه های نقلی

هیچ کدام از معماران داخلی و دکوراتورها تکذیب نمی کنند که چیدمان محیط های کوچک دشوار و پیچیده است. وقتی که شما با یک اتاق یا سالن پذیرایی نقلی رودررو می شوید، بایستی وسیله ها و عنصرها را به نوعی برگزینید که در محیط موجود جا شده و سازگاری داشته باشند. ولی بعضی مواقع اشتباهاتی را به ویژه جهت برگزیدن مبلمان برای آپارتمانهای نقلی انجام می دهیم که موجب می شود به طراحی مورد نظر خود نرسیم. لذا ما چندین شیوه جهت حل این اشتباه ها به شما توصیه می کنم. 

دکوراسیون

اجتناب از تهیه مبلمان خیلی کوچک

هر وقت که با یک آپارتمان نقلی رو به رو می شوید، جهت برگزیدن مبلمانها هم به دنبال کوچک ها می روید. در صورتی که این فکر منطقی به نظر می رسد، ولی چنانپه بیش از حد کوچک باشند یکی از بزرگترین اشتباهات خواهد بود. زمانیکه وسیله ها بیش از حد کوچک جهت یک آپارتمان نقلی انتخاب می شود، نه فقط مناسب نخواهند بود بلکه آن محیط را کوچکتر از سابق نشان می دهد. این امر مثل این است که شما وسایل و مبلمانهای کوچک را به زور در کنار همدیگر قرار داده اید و ولو در صورت جا شدن در آن محیط، دکوراسیون راحتی را به وجود نیاورده اید. مناسب ترین روش این است که ابعاد و سایز متوسط را برای مبلمان خود انتخاب کنید.

چیدمان آپارتمان نقلی با تناسب های دو سوم

چه علاقه مند باشیم یا نه، برگزیدن مبلمان فراخور با محیط کوچک، احتیاج به یک اندازه گیری دقیق دارد. هرچند که در این امر خبره باشید، بازهم به صورت چشمی قادر نیستید این اندازه های دقیق را بدون اندازه گیری به دست بیاورید. این پیشامد وقتی که با یک محیط کوچک و محدود رو رد رو هستیم به توجه بیشتری نیاز دارد. وقتی که در حال اندیشیدن در مورد سایزهای مطلوب جهت مبلمان های خود هستید، درست تر است نسبت ۲/۳ را هم همیشه در ذهن خود داشته باشید. جهت این امر با اندازه گیری اتاق به شکل کلی آغاز کنید. بعد وسیله ها را از بزرگترین تا کوچکترین با تناسب ۲/۳ برگزینید. برای مثال، طول مبل شما بایستی تقریبا۲/۳ از نزدیکترین دیوار را بپوشاند. بعد، میز قهوه خوری تا حدود ۲/۳ مبل در نظر گرفته شود. نمونه دیگر، میز غذاخوری بایستی ۲/۳ دیواری که در پهلو آن قرار می گیرد را پوشش بدهد. این تناسب ها برای تمامی محیط ها و وسیله های کاربردی خواهد بود.

حفظ اعتدال بصری

زمانی که از قاعده ی ۲/۳ جهت برگزیدن مبلمانهای اصلی در محیط به کار بردید، زمان آن است که چیدمان را با وسیله های جانبی پر کنید. این وسایل در حقیقت کامل کننده مبلمانهای اصلی در منزل شما به حساب می آید. قفسه ها و شلفها، میز بغل تخت و غیره همه در این گروه قرار دارند. به آسانی قادرند بخش های خالی را با آنها پر کنید. فقط نکته ای که بایستی در هنگام چیدن آنها در نظر داشته باشید، حفظ اعتدال بصری در چیدمان است. به زبان ساده تر نبایستی قسمتی از خانه بیش ازحد با وسیله های بزرگ دکور شده در صورتی که قسمتی دیگر خالی تر به چشم بیاید. این امر کوچکتر و شلوغ تر شدن خانه را تشدید می کند. جهت دوری از این امر بهتر است وسیله های سنگین و سبک، بزرگ و کوچک، را کنار همدیگز قرار دهید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید