اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, تجهیزات ساختمانی هوشمند, لوله

عملکرد و مزایای سیستم گرمایش از کف چیست؟

آشنایی با سیستم گرمایش از کف :

در حال حاضر در تمام دنیا گرمایش از کف جایگزین ایده آلی برای امثال شوفاژ و غیره در ساختمان های مسکونی، اداری، کارخانه ها شده است. دلیل توجه زیاد به گرمایش از کف برتر بودن مزایای آن نسبت به روش های دیگر است. گرمایش از کف از لوله هایی که متصل به هم و در کنار هم هستند تشکیل شده است که سرما و گرما را به میزان یکسان به فضای اطراف می رساند. روش کار این سیستم به این صورت است که ابتدا آب ۴۰ تا ۴۵ درجه به وسیله موتور خانه وارد لوله ها می شود و سپس به وسیله کلکتورها تقسیم می شود. در این سیستم ها گرمایش هم به وسیله تابش به اطراف انتقال می یابد.

گرمایش از کف

مقرون به صرفه بودن گرمایش از کف :

سیستمهای گرمایش از کف سبب صرفه جویی درمصرف انرژی به میزان ۲۵% الی ۳۰% نسبت به موارد دیگر گرمایشی می شوند. علت این صرفه جویی موارد زیر می باشد:

 • کف و دیوارهای خنک دمای کمتری را با هم رد و بدل می کنند.
 • سطح تابشی زیاد
 • دمای آبی که در سیستم گرمایش از کف در حال گردش است در حدود ۳۵ الی ۵۰ درجه است که نسبت به موارد دیگر کمتر است.

گرمایش از کف

مزایای سیستم گرمایش از کف :

 1. آسودگی و آرامش بسیار بالا
 2. جا به جا نشدن گرد و خاک
 3. حس نکردن جا به جا شدن جریان هوای گرم
 4. توزیع یکنواخت دما در محیط اطراف تا ارتفاع ۲ متر از کف
 5. توزیع یکنواخت گرما در کل فضا
 6. صرفه جویی در مصرف انرژی
 7. کارکرد در دمای کم موتورخانه
 8. اشغال نکردن محیط اطراف برعکس رادیاتور و غیره
 9. ایمنی بسیار بالا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید