اتصالات, اخبار, لوله

مراحل جوشکاری لوله پلی اتیلن چگونه است؟(بخش اول)

جوشکاری لب به لب پلی اتیلن

برش دادن لوله پلی اتیلن

هنگامی که نصب لوله پلی اتیلن صورت می گیرد شرایطی به وجود می آید که نیاز به قطعات لوله با طول کمتری است. در این شرایط بایستی این نیاز به وسیله برش دادن بخشی از شاخه لوله پلی اتیلن رفع شود تا بتوان از این طریق لوله ای با طول کمتر را به وجود آورد. برای برش دادن لوله باید سر لوله ای که از طریق برش به وجود آمده است به طور کامل سالم باشد و لوله صدمه ای نبیند.

  • برای این کار بایستی مقطع برش لوله، تماماً عمود بر محور لوله باشد. همچنین برای برش دادن آن بایستی از اره دستی دندانه ریز آهن بر استفاده کرد که تنها جهت برش لوله های پلی اتیلنی تا قطر ۱۰۰mm کاربرد دارد و جهت برش لوله هایی که بزرگ تر می باشند بایستی از دستگاه های به خصوص استفاده شود.
  • در زمان برش دادن لوله نباید برای حرکت نکردن آن گیره بکار برده شود. دلیل آن نیز این است که در صورت وجود گیره، لوله دچار جمع شدگی و صدمه دیدن دیواره لوله در آن قسمت که گیره وجود دارد می شود.
  • در زمان استفاده از ماشین برش به وسیله وسایل به خصوص لوله پلی اتیلن، بایستی توصیه های تولید کننده آن و روش استفاده از آن و نکات ایمنی حتماً مورد توجه قرار گیرد.
  • جهت برش دادن لوله لازم است دستگاهی بکاربرده شود که کمترین براده و تراشه را در آن قسمت به وجود آورد. پس از برش دادن لوله بایستی قسمت برش داده شده به وسیله سوهان کاملاً صاف شود و آن محل برای جوش دادن لب به لب حاضر شود.

دستگاه جوش پلی اتیلن

پاک کردن لوله و ملحقات

پیش از نصب لوله، سر داخل و خارج هر کدام از لوله ها و سر ملحقات، بایستی از طریق پارچه ای خشک و تمیز پاک شود.

نصب و راه اندازی لوله و ملحقات

پیمانکار وظیفه دارد با رعایت تمام موضوعات گفته شده لوله ها را برای نصب در تعداد و اقطار لازم و همچنین ملحقات آنها را آماده کند و پس از قبول مهندس مشاور آنها را در مجاورت ترانشه با توجه به اصولی که باید نصب شوند ریسه کند.

برای خواندن ادامه این مطلب به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید