اخبار, صنعت پلیمر

روان کننده داخلی و خارجی در پی وی سی چیست؟

روان کننده ها در تولید پی وی سی نقش عمده ای دارند. در این مطلب نیز رساکالا برای شما عزیزان تاثیر روان کننده ها در پی وی سی را توضیح خواهد داد تا با تاثیرات آنها بیشتر آشنا شوید.

روان کننده ها در پی وی سی

تاثیر روان کننده به طرز شگفت انگیزی در طول  فرآیند تغییر میکند. در گذار از مرحله شروع آمیزش که در آن نرخ گرمای تولیدی مهم است تا فرآیند آمیزش که در آن ذرات گرانولی رزین به جریان مذاب تبدیل می شود تا مرحله بعد از آمیزش که در آن جریان مذاب رزین های ممزوج شده، مهم ترین مسئله است.

روان کننده داخلی و روان کننده خارجی در پی وی سی

اصطلاح روان کننده داخلی و خارجی پی وی سی جهت توضیح عملکرد روان کننده ها در هر مرحله به کار برده می شود. از این اصطلاح نیز نباید درباره خود روان کننده ها به کار رود. این امر نیز به این دلیل است که هر روان کننده، در هر مرحله متفاوت عمل میکنند. به عبارت دیگر می توان گفت این اصطلاحات، به خاصیت ذاتی روان کننده مربوط نمی باشند و برای توصیف رفتار روان کننده در مرحله ای خاص از فرآیند به کار می رود و نمی توان اکثر روان کننده ها را به طور مشخص در یک طبقه خاص قرار داد. در ادامه این مطلب منظور از عملکرد روان کننده خارجی و روان کننده داخلی را برای آشنایی بیشتر شما توضیح خواهیم داد.

افزودنی ها در صنعت

منظور از عملکرد روان کننده داخلی و خارجی

روان کننده خارجی: عملکرد این روان کننده ها به این صورت است که آمیزش مواد را به تاخیر می اندازد و همچنین چسبندگی مواد مذاب به سطح قطعات و مخزن را کم میکند.

روان کننده داخلی: عملکرد این روان کننده ها نیز به این صورت است که باعث بهبود آمیزش شده و ویسکوزیته جریان مذاب را کاهش می دهد.

با استفاده از افزودنی های دیگر به پلیمر پی وی سی مانند آنتی استاتیک ها و عوامل جداکننده از قالب پیچیدگی، اصطلاح روان کننده داخلی و خارجی بیشتر می شود.

به طور کلی می توان گفت منظور از عوامل داخلی عواملی است که قبل از فرآیند به رزین اضافه می شوند و عوامل خارجی عواملی است که بعد از فرآیند به سطح محصول نهایی و یا سطوح قالب اضافه می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید