اتصالات, اخبار, پمپ

شیوه نگهداری پمپهای کف کش و لجن کش(بخش سوم)

پمپ

درجه و مقدار روغن

در راه‌اندازی نخست پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از در کارخانه پر شده بهره نمایید. این عمل حداقل طول عمر آب بند مکانیکی را بالا می برد در مرحله های دیگر از هر مدل روغن موتور همراه با مواد افزودنی یا عاری از آن با درجه SAE10W تا SAE20W می شود بهره برد.

پمپ

آزمایش استقامت عایقی

در زمان عوض کردن روغن استقامت عایقی در انتهای کابل باید اندازه گیری شود (کابل را از مدار کنترل باز کنید) از یک دستگاه megger، ۱۰۰۰ولتی جهت قیاس گیری بهره برد استقامت سیم پیچ که از راه سیم های W، V، U نسبت به هم و سیم ارت سنجیده می گردد، نبایستی از ۵ مگا اهم اندک تر باشد، چنانچه اندک تر از ۵ مگا اهم باشد نیاز است کابل از ترمینال موتور سوا شده و استقامت کابل و سیم پیچی موتور را جدا جدا اندازه بگیریم، استقامت عایقی نامتناسب کابل نشان دهنده آسیب دیدگی آن است و بایستی آن را تعویض کرد. درباره ی موتور استقامت نامتناسب بیان کننده ی وجود آب یا نم درون آن است و باید الکتروموتور سرویس شود.

دفعه های مجاز خاموش و روشن کردن الکتروپمپ در ساعت

  1. تا ۱۱ کیلو وات حدوداً ۱۰ بار
  2. تا ۵۵ کیلو وات حدوداً ۴ بار
  3. تا ۳۰ کیلو وات حدوداً ۶ بار
  4. تا ۱۳۰ کیلو وات حدوداً ۲ بار

استارت و راه‌اندازی

پیش از راه‌اندازی نیاز است که براساس بندهای پیش برای گردش پروانه، استقامت فاز به پیکر و سطح روغن بازبینی شود.

تذکر : الکتروپمپ نبایستی در وضعیت خشک عمل کند الکتروپمپ جهت عمل در وضعیتی طراحی شده که سطح مایع حدوداً بالای محفظه موتور (سطح A) باشد. این سطح در عملکرد اتوماتیک سطح مینیمم است اگر الکتروپمپ برای تایم دراز مدت بی استفاده مانده است نیاز است محفظه حلزونی و درون جایگاه نصب پمپ از رسوب های احتمالی تمیز شود تا در هنگام راه‌اندازی الکتروپمپ صدمه نبیند.

تذکر ۱: ارتفاع H1 باید بر طبق حجم ایستگاه برگزیده شود تا دفعات روشن و خاموش شدن پمپ در محدوده گفته شده باشد و ارتفاع h در دفترچه انتخاب پمپ عرضه گردیده است.

تذکر ۲: با توجه به این که تمامی قطعات بخش موتور با فشار ۱-۱٫۵Bar تست نشتی می گردد. بنابراین باید دقت داشته باشید که ارتفاع سطح آب بالای پمپ افزون تر از ۱۰متر نباشد.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید