اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

مشخصات لوله های پلی اتیلنی برای فیبر نوری

لوله های پلی اتیلنی برای پوشش فیبر نوری

لوله های پلی اتیلنی دارای کاربردهای فراوانی هستند که یکی از آنها محافظ فیبر نوری است. لوله های پلی اتیلنی در این شرایط مسئولیت محافظت را برای فیبرهای نوری را بر عهده میگیرند. لوله های پلی اتیلنی جهت کاربرد برای فیبر نوری بر اساس استاندارهای DIN آلمان در اندازه های ۱۶mm تا ۴۰۰mm مطابق با پروژه و اندازه ضخامت فیبرهای نوری ساخته شده و بکار گرفته می شود.

مزایای لوله های پلی اتیلنی برای پوشش فیبرهای نوری

لوله های پوشش دهنده فیبرهای نوری اغلب از نوع پلی اتیلن هستند. با توجه به پلی اتیلن بودن آنها واضح است که دارای مقاومت و دوام خوبی است. همچنین آنها در مقایسه با سایر پوشش ها آببندی بهتری داشته و قابل نفوذ نیستند.

پوشش فیبر نوری

اندازه لوله های پلی اتیلنی برای پوشش فیبر نوری

 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۱۶ mm به شکل کلاف های ۲۰۰ و ۴۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۲۰ mm به شکل کلاف های ۲۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلن پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۲۵ mm به شکل کلاف های ۱۵۰ و ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۳۲ mm به شکل کلاف های ۱۵۰ و ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۴۰ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۵۰ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۶۳ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۷۵ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۹۰ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۱۱۰ mm به شکل کلاف های ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۱۲۵ mm به شکل کلاف های ۵۰ و ۱۰۰ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۱۶۰ mm به شکل شاخه ی ۶ و ۱۲ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات
 • لوله پلی اتیلنی پوشش دهنده فیبر نوری در اندازه ۲۰۰ mm به شکل شاخه ی ۶ و ۱۲ m در قطرهای گوناگون برای پوشش و محافظت از فیبرهای نوری برق و مخابرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید