اتصالات, اخبار, تجهیزات ساختمان, لوله

کلکتور چیست و لوله کشی کلکتوری چگونه است؟

لوله کشی کلکتوری

کلکتور برنجی آب داغ و سرد

کلکتور برنجی ساده آب گرم و سرد به صورت یک میله می باشد که در پایین آن چند تا خروجی تعبیه شده است و روی آنها شیر قرار داده میشود و اول و آخر آن باز میباشد. یک سمت کلکتور ورودی است و آن سمت دیگر آن نیز به وسیله یک درپوش بسته میشود و در شرایطی بکار برده میشود که اگر کلتور آب سرد است برای ورودی آب سرد بکار برده میشود و اگر کلکتور آب گرم باشد به موتورخانه و پکیج متصل میشود.

اگر برای ورودی کلکتور ۱ شیر در نظر گرفته شود ایده آل تر است تا در شرایطی که لازم است بتوان کل کلکتور ها را بست. برای مثال در یک ساختمان مثل محل سکونت که آب مورد نیاز میباشد نقاطی مثل آشپزخانه، حمام و توالت، بالکن ها نیاز به آب دارند و برای هرکدام ایده آل تر است که ۱ شیر آب سرد و گرم در کلکتور بکار برده شود. کلکتور ها از نظر ابعادی، قطر ورودی و خروجی از انواعی متفاوت تشکیل شده است. البته این ابعاد بر حسب دور بدون و نزدیک بودن آن نقطه به کلکتور یا شیرهای بکار رفته شده در آن نقطه از شیر ورودی مشخص می شود.

لوله کشی کلکتوری

لوله کشی به صورت کلکتوری ایده آل ترین لوله کشی است و به وسیله لوله های پنج لایه این لوله کشی انجام میشود.

کلکتور

مزایای لوله کشی کلکتوری

  1. به وسیله لوله کشی کلکتوری می توان آب سرد و آب گرم را از هم در هر نقطه از خانه جدا کرد.
  2. در لوله کشی کلکتوری می توان فشار آب خوبی را در فضاهای مختلف محیط داشت.
  3. به وسیله این لوله کشی می توان آب را در نقطه ای از محیط که احتیاج نیست قطع و وصل کرد.
  4. از طریق این لوله کشی می توان در شرایط ضروری آب سرد و همچنین آب گرم یک منطقه را قطع کنید، بدون اینکه آب تمام آن واحد را قطع کنید.

روش لوله کشی کلکتوری

  • برای اجرا کردن لوله کشی کلکتوری ابتدا بر روی دیوار یک نقطه را مد نظر قرار می دهیم تا بتوان جعبه کلکتور را در آن بگذاریم.
  • مکانهای ایده آل برای قراردهی جعبه کلکتور در بالکن، آشپزخانه و یا فضایی است که از رطوبت و در تماس مستقیم با آب دور باشد و همچنین قابل دید نباشد.
  • پس از مرحله بالا، پس از اینکه شیرهای باز و بسته شدن روی کلکتور و شیرفلکه ورودی آب روی آن محکم شود، کلکتور به وسیله بست مناسب روی جعبه کلکتور نصب می شود.
  • در خطوط لوله کشی کلکتوری به علت انعطاف بالای لوله ها، اتصال هایی مانند زانویی بکار برده نمی شوند و برای انشعاب در هر جا میتوان ۳ راهی دیواری را بکار برد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید