اتصالات, اخبار, پمپ

با پمپهای سانتریفیوژ بیشتر آشنا شوید(بخش اول)

پمپ

پمپ های سانتریفیوژ

در این مدل پمپ سیال به مرکز پمپ و پای پره ها وارد شده و تاثیر نیروی گریز از مرکز که در اثر جریان سریع پمپ به وجود می آید، انرژی جنشی بسیاری پیدا کرده و به سمت بیرون پرتاب می‌ شود و پوسته را پر از مایع می‌کند. انرژی جنبشی در بخش بیرونی پمپ اجباراً به انرژی فشار تبدیل می شود. راستای حرکت پروانه: سمتی است عمود بر فرورفتگی پره ها در پمپ ها. پمپ های گریز از مرکز از پرکاربردترین پمپ هایی هستند که در صنعت به شکل فراوان به کار می‌روند. مزیت این پمپ ها در آن است که گذر حجمی مایع در آن ها یکدست می‌باشد و همینطور اگر لوله تخلیه بسته شود و یا تنگ شود، فشار بسیاری که به پمپ صدمه برساند به وجود نخواهد آمد و لذا بار آن به اندازه ای نخواهد رسید که موتور متحرک خود را از کار بیندازد. ۲ مدل کم شدن فشار داریم: کم شدن اصطکاکی و کاهش اتصالات.
پمپ

عوامل موفق در عملکرد پمپ

کارکرد موفق یک پمپ تا حد بسیاری وابسطه به برگزیدن و کارگزاری درست آن دارد. برای مطمئن شدن از بیشترین کارایی پمپ و دست کم احتیاج به تعمیر و نگه داری، برگزیدن پمپ بایستی با ارائه ی اطلاعات درست به کاتولوگ انجام شود. اغلب سازندگان پمپ اطلاعات مورد نیاز درباره ی پمپ تولیدی خود را در کاتولوگ و کتابچه راهنما ذکر می‌کنند: مطالبی مانند نصب، کارکرد و تعمیر و نگه داری. در این مطلب منتخبی از این نوع دانستنی ها درمورد پمپ های سانتریفوژ و همینطور عیب های متصوره، دلیل و چگونگی برطرف کردن این عیب ها گفته شده است.

اقسام پمپ های گریز از مرکز

پمپ های گریز از مرکز را بر اساس نوع مجتمع آن ها به اقسام زیر گروه بندی می‌کنند:

  1. از لحاظ وضعیت طبقه ها که امکان دارد یک طبقه و یا چند طبقه باشند.
  2. از لحاظ میزان آب دهی و ارتفاع که امکان دارد شکل اندک، متوسط و زیاد باشند.
  3. از لحاظ مدل پروانه، تعداد تیغه و وضعیت آن ها.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید