اتصالات, اخبار, لوله

بررسی رفتار لرزه ای لوله ها

پلی اتیلن

در این قسمت به مطالعه رفتار لرزه ای لوله های چدن نشکن، لوله های آزبست سیمان، لوله بتنی، فولادی و لوله های پلی اتیلن می پردازیم:

لوله های چدنی نشکن

لوله های چدن نشکن برخلاف لوله های چدن معمولی، که در مقابل زلزله آسیب پذیرند و برای مناطق زلزله خیز پیشنهاد نمی شوند، در مقابل زلزله مقاوم اند.

لوله ها

لوله های بتنی

این لوله ها نسبت به لوله های آزبست سیمان انعطاف پذیرترند، ولی در حالت کلی برای مناطق زلزله خیز پیشنهاد نمی شوند. این لوله ها در قطرهای بالا، به دلیل رفتار خمشی، کمتر دستخوش صدمه می شوند. لوله های بتنی هسته فولادی نسبت به مابقی لوله های بتنی رفتار مناسب تری در مقابل زلزله داشته اند.

لوله های فولادی

لوله‌های فولادی ، به خصوص اگر در مسیرهای انحنادار یا دارای شکستگی استفاده شوند، در وقابل زلزله مقاومند و آسیب پذیری آنها بیشتر در حالت برخورد عمود بر گسل اتفاق می افتد. این لوله ها در قیاس با لوله های چدنی، بتنی و آزبست کمتر صدمه می بینند. اگر از خوردگی این لوله ها ممانعت شود، کاربرد آنها در مناطق زلزله خیز با خطر کم و متوسط و حتی بدون اتصال انعطاف پذیر قابل قبول است. نیاز به ذکر است که در صورت اتصال جوشی و به صورت یکپارچه در آوردن خطوط لوله می توان انتظار عملکرد لرزه ای بهتر و مناسب تری از این لوله ها داشت.

لوله پلی اتلین سنگین

لوله‌های پلی اتیلن سنگین با جوش های فیوژن رفتار لرزه ای خوبی دارند و برای مناطق زلزله خیز پیشنهاد می شوند. دارای انعطاف پذیری مناسبی هستند و در زلزله های گذشته کمتر دستخوش خسارت شده اند.

مقایسه میزان ترمیم ناشی از زلزله در لوله ها

میزان حرکت در گسل و جنس لوله دو پارامتر اساسی در برآورد میزان خرابی لوله هاست، اگرچه ویژگی های مقاومتی خاک، زاویه استقرار خط لوله نسبت به جهت گسل و عمق کارگذاری لوله نیز جزء پارامترهای تاثیرگذار می باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید