اتصالات, اخبار, لوله

دستورالعمل اندازه گیری فشار

لوله های پلی اتیلن

دستورالعمل اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی سریع لوله و اتصالات پلی اتیلن

هدف: تدوین شیوه ای جهت اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی کوتاه مدت لوله و اتصالات پلی اتیلنی می باشد.

دامنه کاربرد:

 لوله و اتصالات پلی اتیلنی است.

شرح انجام کار:

تهیه آزمونه:

از یک محموله لوله یک لوله را با طول کافی به صورت اتفاقی انتخاب نموده و  آزمونه ها را با طول مورد نظر به ترتیب یکی پس از دیگری میبریم.

طول نمونه ها:

پلی اتیلن

نکته: بر طبق استانداردASTM D 1599  طول آزاد نمونه برای لوله های تا اندازه ۱۵۰ میلی متر پنج برابر قطر بیرونی لوله بوده که در این مورد، طول آزاد نبایستی کمتر از ۳۰۰ میلی متر باشد.
طول آزاد نمونه برای لوله های بزرگتر از اندازه ۱۵۰ میلی متر نبایستی کمتر از سه برابر قطر بیرونی لوله باشد. در این مورد، طول آزاد از ۷۶۰ میلی متر کمتر نباشد.

تعداد آزمونه ها:
حداقل ۳ نمونه باید باشد.

آماده سازی آزمونه ها:
آزمونه ها را از هر نوع آلودگی مثل خاک، روغن، واکس و غیره تمیز و خشک کنید درپوش های مناسب آزمون را بسته و لوله ها را به وسیله ی آبی که امکان دارد قبلا تا دمای ۵ درجه بالاتر ار دمای آزمون گرم شده باشد را پر نمائید. بعد آزمونه ها را طبق جدول زیر در حمام آب قرار دهید.

پلی اتیلن

  •  بر طبق استاندارد ASTM D 1599  آزمونه قبل از آزمون بایستی به مدت ۱ ساعت در دمای۲ ±۲۳ درجه سلسیوس درون حمام تست برای همدمائی نگهداری شود .
  • آزمونه ها نبایستی زودتر از ۱۵ ساعت بعد از تولید لوله ها مورد آزمایش قرار گیرند بجز در بررسی های زمان تولید.

شیوه اعمال فشار ترکیدگی سریع

آزمونه ها را به دستگاه مولد فشار متصل کرده و هوای درون آن را تماما خارج نمائید. فشار دستگاه را کم کم و ترجیحا به شکل خطی افزایش داده تا آزمونه دستخوش نقیصه گردد. زمان را با یک کورنومتر اندازه گیری نمائید. چنانچه آزمونه در زمان کمتر از ۶۰ ثانیه دستخوش نقص گردد، سرعت اعمال فشار را کم کرده و آزمون را تکرار نمائید. زمان ایجاد نقییصه برای تمامی آزمونه ها بایستی بین ۶۰ تا ۷۰ ثانیه در دمای ۲±۲۳ درجه سانتیگراد باشد.
در صورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار شکست لوله از نوع چقرمه (ترجیحا نوک قناری بوده و فشار ترکیدگی آن از حداقل فشار مجاز کمتر نباشد)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید