اتصالات, اخبار, پمپ

چگونه از پمپ تصفیه استخر بهره ببریم؟(بخش اول)

عامل های تاثیرگذار

کمترین تعداد ساعات مورد احتیاج جهت روشن بودن پمپ تصفیه آب، به عامل های زیر وابسطه است:

  1. فضای استخر
  2. دبی پمپ
  3. میزان کثیفی استخر
  4.  آلودگی آب

 

وارسی این عامل ها و به پیروی از آن، کمترین زمان لازم جهت روشن بودن پمپ، جهت هر استخری متمایز بوده و شخصی که از استخر نگهداری می کند نیاز است تا این میزان مناسب را با درنظر گرفتن مشخصه های گوناگون به دست آورد و برنامهریزی کند که چند ساعت بایستی روشن بماند.

استخر

یک شیوه ی تجربی که از زمان های گذشته وجود داشته این است که پمپ باید دستکم هر روز به حدی که یک بار آب استخر را عوض کند، روشن شود. چه بسا در این توصیه، توجه مورد نیاز در مورد خیلی از مشخصه ها مدنظر گرفته نشده است.

هدف از روشن بودن پمپ تصفیه استخر

روشن بودن پمپ تصفیه استخر، موجب رسیدن به یکسری اهداف می گردد:

هدف نخست

نخستین هدف، رساندن ازدیاد میزان کلر آزاد استخر به میزان مورد نظر (۱ تا ۳ ppm) است. در استخرهایی که از کلر مایع، پودر و یا قرص کلر بهره برده می شود، حدود ۳۰دقیقه تایم می برد تا کلری به آب استخر افزوده شده، به وسیله ی پمپ در آب استخر پخش شود. در استخرهایی که از کلرزن نمکی بهره برده می شود، این مدت زمان وابسطه به مدل دستگاه کلرزن نمکی، افزونتر خواهد بود.

دومین هدف

دومین هدف، تمیز و شفاف کردن آب از طریق حذف زباله ها و گرد و خاک به وسیله ی فیلتر استخر است. مدت زمان لازم جهت روشن بودن پمپ برای دست یابی به این هدف، وابسطه به سلیقه شخص مالک استخر دارد.

هدف سوم

در صورتی که وسایل گرمایش استخر (مثل مبدل، هیتر گازی و یا پکیج گرمایشی ) در مدار تصفیه جای داشته باشد، روشن بودن پمپ تصفیه موجب گرم شدن آب استخر هم می گردد. چه بسا در اغلب موارد، مدار گرمایش استخر از مدار تصفیه سوا مدنظر گرفته میشود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

جهت مشاهده محصولات به صفحه اصلی مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید