اتصالات, اخبار, لوله

راهنمای نصب لوله تکجداره پلی اتیلن(بخش اول)

پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن توان انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب، موادشیمیایی،دوغاب و پسماندهای خطرناک و گازهای فشرده را دارند. امروزه استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی رو به رشد بوده و مدیران پروژه های اجرائی در اغلب مواقع لوله‌های پلی اتیلن را جایگزین انواع دیگر لوله‌ها نموده‌اند .استحکام و دوام و شیوه نصب آسان لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در این تصمیم گیری مدیران اجرایی بسیار تاثیرگذار بوده است.

پلی اتیلن

برش لوله

در لوله گذاری با استفاده از لوله های پلی اتیلن، مواردی پدید می آید که به قطعه لوله کوتاه تر از شاخه لوله های موجود احتیاج پیدا شود. در این موارد، بایدستی با بریدن قسمتی از طول شاخه موجود، قطعه لوله مورد نظر را ساخت. برش لوله بایستی به شیوه ای انجام شود که سر لوله های حاصل از برش، کامل و سالم بوده و صدمه ای به لوله وارد نیاید.

مقطع برش لوله، بایستی تماما عمود بر محور لوله باشد. برای برش لوله، نبایستی از اره دندانه درشت (اره نجاری) استفاده کرد. استفاده از اره دستی دندانه ریز (آهن بر)، تنها برای برش لوله های پلی اتیلن تا قطر ۱۰۰ میلیمتر مجاز است. برای برش لوله های بزرگتر، بایدحسب مورد، از ماشین ها و ابزارهای مخصوص برش لوله های پلاستیکی استفاده شود. زمان برش، برای ثابت نگهداشتن لوله، نبایستی از گیره استفاده شود، زیرا عمل گیره، موجب جمع شدن لوله و آسیب جداره آن در محل گیره می شود. در کار با ماشین برش با ابزار مخصوص لوله پلی اتیلن، لازم است دستورالعمل و توصیه های سازنده تجهیزات مزبور درباره شیوه استفاده از این تجهیزات و نکات ایمنی،  به طور کامل رعایت شود.

برای برش لوله، بایستی از دستگاه هایی استفاده شود که حداقل براده و تراشه را در محل ایجاد کند. بعد از اتمام برش، نیاز است با استفاده از سوهان مناسب، سطح برش را تماما مسطح کرده و تمام براده و تراشه را جدا کرد تا آماده برای جوش لب به لب شود.

تمیز کردن لوله و متعلقات

قبل از نصب، درون و خارج سر ساده هر یک از شاخه های لوله و سر متعلقات، بایستی با پارچه خشک و تماماً تمیز شود.

نصب لوله و متعلقات

پیمانکار وظیفه دارد با رعایت تمام موارد قبلی، لوله هایی که بایستی درون ترانشه نصب شوند را به تعداد شاخه و در اقطار مورد احتیاج و حسب مورد، متعلقات مربوط را با نظر و تأیید مهندس مشاور تعیین کرده و در کنار ترانشه، به ترتیبی که بایستی نصب شوند، ریسه نماید. اتصالی های جوشی لب به لب لوله ها و متعلقات بایستی در خارج ترانشه انجام شود. برای تأمین این منظور، بایستی پیمانکار الوارهایی به ضخامت، عرض و طول مناسب به تعداد کافی تهیه کرده و در کارگاه آماده داشته باشد. این الوارها، بایستی به فاصله های مشخص روی ترانشه و در جهت عمود بر امتداد ترانشه، به شیوه ای گذاشته شوند که تماما در یک تراز باشند. سپس، شاخه لوله های پلی اتیلن را که قرار است به یکدیگر جوش داده شوند، بایستی به شکل آزاد روی این الوارها، به صورتی گذاشته شوند که محور هر دو شاخه لوله در محل اتصال در یک امتداد بوده و زیر هر شاخه لوله، تعداد کافی الوار به فواصلی قرار داده شود که مانع از انحنای شاخه لوله بر اثر وزن خود گردد. ابعاد، تعداد و فواصل الوارها، وابسته به قطر، طول و وزن شاخه لوله هایی خواهد داشت که قرار است در مسیر مورد نظر نصب شوند. در زمان انتقال لوله و متعلقات به روی الوارهای مذکور، بایستی دقت شود که هیچ گونه مواد زاید، درون لوله و متعلقات نشده باشد. بعد از اینکه هر شاخه لوله و هر یک از متعلقات در جای خود روی الوارها گذاشته شد، بایستی بلافاصله مورد بازدید قرار گرفته و اطمینان حاصل شود که درون لوله تمیز و عاری از اشیای بیرونی است.

پیمانکار می تواند باتوجه به شرایط محلی و امکانات خود، عملیات لوله گذاری در مسیر مورد نظر را به چند قطعه تقسیم کرده و تعداد شاخه لوله و متعلقاتی را که در نظر دارد در هر قطعه به یکدیگر متصل کند، همراه با ابعاد، تعداد و فواصل الوارها مشخص کرده و پس از اخذ تأیید مهندس مشاور ملاک عمل قرار دهد.

 برای راحتی کار با دستگاه مخصوص جوش لب به لب، پیمانکار می تواند به طور گذرا، قطعه الوار بزرگتری روی ترانشه در محل اتصال دو شاخه لوله قرار داده و دستگاه مخصوص جوش لب به لب را روی این الوار مستقر کند. عملیات اتصال بایستی از یک طرف مسیر شروع شده و اتصالی ها به ترتیب، یکی پس از دیگری انجام شوند، تا تمام اتصالی لوله ها و متعلقاتی که در یک مسیر نصب می شوند، برقرار شوند. شاخه لوله ها و متعلقاتی که به شرح فوق به یکدیگر متصل و یکپارچه می شوند، یک قطعه از خط لوله را تشکیل می دهند که بایستی به آرامی در ترانشه قرار داده شود. برای رسیدن به این هدف بایستی از ماشین آلات مناسب که در فواصل مشخص در طول این قطعه خط لوله قرار داده شده، استفاده شود و در مقابل هر دستگاه ماشین، قطعه خط لوله را با استفاده از تسمه ای که از زیر لوله عبور کرده و به چنگک جرثقیل وصل شده، آویزان کرد. در این حالت، جرثقیل ها لوله ها را بالا برده تا قطعه خط لوله را از الوارها جدا سازد و الوارها آزاد شوند. سپس الوارها را بایستی یکی پس از دیگری از زیر قطعه خط بیرون نموده و با استفاده از جرثقیل، قطعه خط لوله را به آرامی درکف ترانشه قرار داد. در صورتی که انتهای قطعه خط لوله به تبدیل پلی اتیلن فلنجی ختم نشده باشد و در نظر باشد به انتهای شاخه لول های از مرحله بعدی عملیات، اتصال داده شود، نبایستی انتهای قطعه خط لوله را در درون ترانشه قرار داد، بلکه انتهای این قطعه خط لوله بایستی بر روی الواری که روی ترانشه گذاشته شده است، باقی بماند و عملیات اتصال قطعه بندی خط لوله، نظیر قطعه قبلی انجام شود. بیرون نگهداشتن انتهای یک قطعه خط لوله به شرحی که اشاره شد، زمانی امکانپذیر است که طول قطعه خط لوله مورد نظر و قطر لوله در حدی باشد که قطعه خط لوله، انعطاف لازم برای خم شدن داشته باشد. در لوله های به قطر کوچک و وزن نسبتاً کم، امکان دارد به جای استفاده از ماشین، قطعه خط لوله را به کمک چند کارگر که هر یک تسمه ای را که از زیر لوله عبور کرده است در دست دارند، به آرامی در درون ترانشه قرار داد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید