اتصالات, اخبار, لوله

راهنمای نصب لوله تکجداره پلی اتیلن(بخش دوم)

پلی اتیلن

نصب شیرآلات

چنانچه اتصال شیرآلاتی که برای نصب درخط لوله پلی اتیلن درنظر گرفته شده از نوع فلنجی باشد. نصب این مدل شیرآلات عیناً نظیر نصب شیرآلات در خطوط لوله فشاری دیگر می باشد. در صورتی که اتصالی این شیرآلات از نوع دیگری باشد در آن صورت می توان از تبدیل پلی اتیلنی که این اتصالی را تبدیل به اتصالی فلنجی می کند استفاده کرد. قطعات فلنج دار واسط در بخش متعلقات شرح داده شده است.

پلی اتیلن

پشت بندها و مهارهای بتنی

پشت بندها و مهارهای بتنی خطوط لوله پلی اتیلن فشاری، عیناً نظیر پشت بندهای سایر خطوط لوله فشاری است که در بخش نکات مشترک لوله گذاری و سایر بخش های این مجموعه تشریح شده است.

خاکریزی مقدماتی

قبل از آنکه آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله نصب شده آغاز شود، نیاز است اطراف و روی لوله با خاک مناسب پر شده و متراکم شود، تا خط لوله در جای خود ثابت مانده و بر اثر فشار درونی ضمن انجام آزمایشات، از جای خود تکان نخورد. نظر بر اینکه زمان آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله لازم است تمام اتصالات در محل شیرآلات و متعلقات قابل رؤیت باشند تا در صورت نشت آب از آن بتوان محل نشت را به راحتی پیدا کرد. بنابراین خاکریزی قبل از انجام آزمایش هیدرواستاتیک بایستی طوری انجام شود که اتصالی ها و متعلقات و شیرآلات قابل رؤیت باشند. خاکریزی که بدین صورت انجام گرفته، خاکریزی مقدماتی نامیده می شود. پیمانکار وظیفه دارد قبل از انجام خاکریزی مقدماتی، محل تمام اتصالی ها و متعلقات و شیرآلاتی را به مهندس مشاور اعلام کند تا مهندس مشاور با در نظر گرفتن آن و توجه خاص به نوع اتصالی ها، شیرآلات و متعلقات، محل هایی از خط لوله را که اجازه می دهد زیر پوشش خاکریزی مقدماتی قرار گیرند، مشخص کرده و به پیمانکار اعلام کند. مهندس مشاور این محل ها را طوری مشخص خواهد کرد، که بدنه هر شاخه لوله زیر خاکریز مقدماتی قرار گیرد، اما اتصالی های آن بیرون از خاکریز مقدماتی باشد. در خاکریزی مقدماتی، نیاز است نکات مربوط به نوع بسترسازی که برای خط لوله عملیات موضوع پیمان مشخص شده است،رعایت شود. خاکریزی مقدماتی تا آنجا که با لوله تماس دارد، بایستی با همان مصالحی انجام شود که در لوله های پی.وی.سی برای خاکریزی زیر و اطراف لوله مشخص شده است. مابقی خاکریزی مقدماتی نیز بایستی مطابق مشخصات طرح انجام شود. خاکریزی مقدماتی بایستی اطراف لوله را پر کرده و در چند لایه به طور یکنواخت انجام شود. حداقل ارتفاع خاکریزی مقدماتی روی تاج لوله ۳۰ سانتیمتر و در شرایط خاص، این مقدار حداقل با توجه به مشخصات طرح و تمهیدات لازم، قابل اجرا خواهد بود.

تمیز کردن خطوط لوله

شستشوی سراسری خط لوله بایستی بعد از اتمام آزمایش و ضدعفونی، با آب پاک دارای کلر با غلظت تزریق به آب شرب انجام شود. برای این منظور بایستی از آب مشابه آب مشروب شهری (با کنترل و تنظیم مقدار کلر آن) از منبع تغذیه استفاده شود. مقدار کلر آب مورد استفاده برای شستشوی سراسری حتی الامکان سه گرم در مترمکعب بوده، ولی وقت نبایستی از یک گرم در مترمکعب کمتر شود. ضمناً با توجه به وجود آب با غلظت زیاد کلر در خط ضدعفونی شده، شستشوی سراسری خط حتی الامکان بیوقفه و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت بعد از اتمام آزمایش سراسری و ضدعفونی نمودن خط لوله انجام پذیرد. شستشوی سراسری خطوط لوله می تواند با ضدعفونی نمودن خط ادغام شود. برایرسیدن به ای مقصود، بعد از اتمام مراحل ضدعفونی کردن خطوط لوله و شبکه های آبرسانی، می توان با اضافه کردن آب با غلظت کلر خیلی کم و یا بدون کلر، غلظت کلر را در آب مصرفی برای ضدعفونی نمودن خطوط لوله کاهش داده و به تدریج به خطوط و شبکه های در دست بهره برداری هدایت نمود. در این حالت، از صدمات احتمالی وارده به محیط زیست ناشی از تخلیه آب با غلظت کلر زیاد اجتناب می شود اما بایستی توجه کافی نمود که تزریق آب با غلظت کلر خیلی زیاد به خطوط در دست بهره برداری، بسیار تدریجی صورت گرفته و از وارد آمدن شوک ناگهانی به آنها اجتناب شود.

برای اطلاعات بیشتر به بخش سوم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “راهنمای نصب لوله تکجداره پلی اتیلن(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید