اتصالات, اخبار, لوله

اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش پنجم)

لوله پلی اتیلن

فرم ظاهری و نظارت بر کیفیت جوشکاری صورت گرفته

 • شکاف جوش: شکاف جوش (the gap) بین دو گرده برآمده جوش در انتهای لوله نباید از سطح لوله پایینتر باشد.
 • جابجایی (ناهمترازی) (displacement) : میزان ناهمترازی بین دو سر لوله های جوش داده شده نباید بیشتر از ۱۰ درصد ضخامت لوله باشد.
 • عرض لبه و یا گرده جوش Bead : عرض گرده جوش توصیه شده در شکل براساس سایزهای مختلف لوله می باشد.

لوله پلی اتیلن

کنترل چشمی

هیچگونه آثاری از آسیب، مثل خراشیدگی، اثرات عمیق که ممکن است از طریق بستن گیره ها و غیره بوجود آید، نباید در هیچ یک از طریق جوش یا در لوله فشار مشاهده شود.

 کنترل کیفیت لبه و یا گرده جوش Quality contaral of Removed

با ابزار اندازه گیری مخصوص می توان لبه و یا گرده جوش را مشخص نمود، بطوریکه شکل ظاهری آن میبایستی به صورت یکنواخت ایجاد شده باشد، بید و یا گرده جوش باید سخت و دارای شکل محدب و با ریشه پهن باشد و نباید حالت مقعر با ریشه باریک و یا شکلهای دیگر داشته باشد که ناشی از فشار زیاد و یا فشار کم در در بین جوشکاری باشد.

تست های سرجوش های پلی اتیلن (Butt weld)

آزمایش هایی که بر روی جوشهای پلی اتیلن انجام می گیرد تماماً براساس استانداردهای بین المللی به شرح ذیل می باشد.

 • الف- آزمایشات هیدرواستاتیک بلند مدت: سرجوشهای پلی اتیلن حداقل ۶۰ یا انتخاب شده بطوریکه سرجوش در وسط قرار گیرد.  البته دو طرف لوله را توسط دو عدد کپ (End Closure) بسته شده و درون آن را با آب گرم پر می شود . سپس در داخل مخزن دستگاه هیدرواستاتیک که دمای آن ۲۳ سانتی گراد می باشد، قرار می گیرد.
 • فشار توسط دستگاه آنقدر بالا برده می شود تا از محل لوله بترکد در صورتیکه ترکیدگی از محل جوش باشد (تا قبل از حداقل فشار تعیین شده در استاندارد ) سرجوش مردود میباشد. این آزمایش را آزمایش ترکیدگی سریع (quic burst test) می گویند.
 • ب- آزمایش هیدرواستاتیک کوتاه مدت یا ۱۶۵ ساعت(short term test) : در این آزمایش نیز دو طرف لوله به وسیله کپ بسته شده، سپس داخل نمونه را با آب پر نموده و نمونه که سرجوش در وسط آن هیدرواستاتیک ۴٫۶ مگاپاسکال به مدت ۱۶۵ ساعت اعمال می گردد، به طوری که در این مدت هیچگونه نشتی و یا ترکیدگی در جوش نباید مشاهده گردد در صورت مشاهده شدن عیب و اشکال در جوش قبل از مدت آزمایش جوش مردود خواهد بود.
 • ج- آزمایشی کششی(tensile)
 1. براساس استاندارد برای لوله های که ضخامت آنها کمتر از ۲۵ میلی متر باشد، مطابق نمونه استاندارد دمبل تهیه و تحت آزمایش کشش قرار می گیرد.
 2. سرعت کشش مطابق با استاندارد برای ضخامتهای مختلف تغییر می کند.
 3. تعداد نمونه های آزمایشی برای انجام آزمایش کششی براساس قطر لوله ها نمونه v
  انتخاب و آزمایش می گردد.

باید سعی شود نمونه اول از بحرانی ترین نقطه جوش انتخاب گردد و نمونه های دیگر نیز از قسمتهای که دفورمه و یا نافرم می باشد انتخاب کنیم.

شرایط آزمایش

شرایط تهیه نمونه مورد آزمایش پس از جوشکاری حداقل ۲ ساعت بعد و متوسط در ۲۰ درجه سانتی گراد تعیین گردیده است و ۶ ساعت بعد از جوشکاری عملیات ماشین کاری نمونه انجام و حداقل ۲۴ ساعت بعد از جوشکاری می باید عمل کششی صورت پذیرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید