اتصالات, اخبار, لوله

اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش چهارم)

مرحله جذب دما

پس از ایجاد بید (Bead)در حد مورد نظر، فشار را حذف کرده ، به طوری که فقط دو سر لوله با هیتر (اتو ) در تماس باشند و اهرم یونیت هیدرولیک در به منظور اعمال فشار باقی می ماند. در این مرحله دما و انرژی گرمایی توسط هیتر در لوله ها نفوذ می نماید و باید تا تمام شدن مدت زمان توصیه شده براساس استاندارد صبر کرد.

لوله پلی اتیلن

مرحله آخر

پس از تمام شدن زمان نفوذ دما (انرژی حرارتی ) دو لوله را از سطح هیتر (اتو) جدا کرده و عقب کشیده و دقت می شود هیتر (اتو) در حین برداشته شدن به دو سر لوله اصابت نکند . در صورتی که به عقب راندن فک متحرک هیتر(اتو) به یکی از دو سر لوله بچسبد با زدن یک ضربه به دسته هیتر (اتو) و به آهستگی در حالی که با دست دیگر آن را کنترل می گردد. هیتر را از لوله جدا نموده و بعد از برداشتن هیتر به سرعت لب لوله ها را بهم چسبانده و فشار را تا حد مورد نظر (فشار اعلام شده از طرف سازنده دستگاه به اضافه فشار کششی ) به طور یکنواخت و حرکت خطی و به آرامی افزایش داده تا به حد نهایی خود برسد. پس از این که فشار در این مرحله به میزان مشخص شده رسید، فشار هیدرولیک به اوج خود رسیده و لوله ها در هم ممزوج شده و جوشکاری صورت می گیرد . باید دو سر لوله تحت این فشار به طور ثابت به دو دستگاه باقی بماند تا زمان سرد شدن که از طرف سازنده دستگاه و براساس استاندارد اعلام شده سپری گردد نتیجتاً عملاً همبندی و جوش به این روش صورت گرفته است.

مرحله خنک شدن

پس از اتمام زمان سرد شدن اکنون لوله های جوش داده شده را از دستگاه خارج نموده و لوله ها طی زمان توصیه شده از طرف سازنده در محل مناسب و دور از تنش و کشش قرار می گیرند.

زمانبندی و مراحل جوش لوله های پلی اتیلن شیوه (Butt fusion Welding )

شامل یک مرحله پیش فرآیند و پنج مرحله فرآیند می باشد.

مرحله پیش فرآیند : شامل تامین مصالح و ابزار کار (روشن کردن ژنراتور برق و صفحه اتو به منظور رسیدن به دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد ) قرار گرفتن خرکها زیر لوله و تراز کردن دهانه لوله ها بر روی شاسی دستگاه جوش
– عملیات رنده کاری و تمیز کاری با الکل( ۳۸ دقیقه)
فاز اول : قرار گرفتن صفحه اتو درون دستگاه و چسبانیدن لبه لوله به صفحه اتو با رعایت انتقال فشارهای (فشار کششی Bar کششی ۴۰Bar و فشار ثابت۳۰bar و فشار ثابت۳۰bar)در ۱۰ثانیه

فاز دوم( مرحله طبخ): با تقلیل فشار آغاز و با حداقل تقلیل فشار به پایان می رسد ۷۰bar به ۳۰bar در ۶ ثانیه
فاز سوم: جدا کردن لبه لوله ها از صفحات اتو و خارج کردن صفحه اتو از درون دستگاه جوش (۱۰ثانیه)
فاز چهارم : چسبانیدن لبه لوله ها به یکدیگر (رسیدن به فشار اولیه مجموعه فشارهای کششی و ثابت است. ۷۰bar در ۵ ثانیه
فاز پنجم: مرحله خنک شدن جوش و کاهش دمای جوش از ۲۰۰ درجه به ۵۰درجه در ۳۰ دقیقه، مدت زمان گرم کردن صفحات اتو و نیز فرآیندها تابع شرایط عمومی و آب و هواست و الزاماً می بایست مرحله طبخ را با گرفتن زمان و رویت وضعیت شکل ظاهری جوش و نیز رویت تقلیل فشار (فشارسنج دستگاه سیستم هیدرولیک) رعایت کرد.

چنانچه عملیات جوشکاری پس از انجام اولین سر جوش بطور پیوسته ادامه پیدا کند زمان پیش فرآیند گاهی اوقات تا ۵۰ درصد کاهش می یابد. (بعلت آماده بودن ابزار کار و روشن ماندن ژنراتور برق و اتو و سیستم هیدرولیک)

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش چهارم)

دیدگاهتان را بنویسید