اتصالات, اخبار, لوله

اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش سوم)

پلی اتیلن

شیوه جوشکاری But fusion

(But fusion) روش جوشکاری لب به لب نمونه جوش بسیار قابل اطمینان برای انواع رزینهای ترموپلاستیک  می باشد . در این قسمت مراحل جوشکاری لب به لب کاملاً تشریح شده است. توجه دقیق به این مراحل و یادگیری آن برای جوشکاران و مجریان اهمیت فراوان دارد . استفاده صحیح از دستگاه زمانی میسر است که جوشکاران مراحل صحیح جوشکاری را بدانند و نکات اشاره شده در ذیل را بکار ببرند.

  • به هیچ وجه جوشکاری لب به لب نباید در هوای بارانی، برفی، بادهای تند طوفان و سرما و گرمای شدید صورت پذیرد. اگر قرار است در چنین شرایط ی اقدام به جوشکاری گردد، لازم است از چادر مخصوص این کار استفاده شود.
  • توصیه می شود فضایی که در آن جوشکاری صورت می گیرد، دارای دمای بالاتر از صفر درجه سانتی گراد باشد و لذا در صورتی که دمای محیط زیر حد مذکور باشد، استفاده از چادر و ایجاد دمای مناسب لازم است.
  • در صورتی که نیروی محرکه دستگاه از طریق ژنراتور تامین می شود، قبل از شروع جوشکاری لازم است مقدار سوخت ژنراتور کنترل شود تا از خاموش شدن ژنراتور در خلال عملیات جوشکاری پیشگیری شود و نیز چند دقیقه قبل از شروع جوشکاری، ژنراتور را روشن تا ولتاژ و آمپراژ مناسب از خروجی ژنراتور وجود داشته باشد.

پس از قراردادن لوله ها درون کمربندها بر روی شاسی، عملیات تنظیم و تمیز کردن آنها به منظور برطرف کردن لایه اکسید روی لبه های هر دو لوله و یا اتصال و ایجاد تطابق بین دو لوله، ضروری است که دو لبه ی مورد جوشکاری رنده و یا ترا شیده شوند. این عمل توسط رنده مخصوص (Cutter) صورت می گیرد . رنده مذکور بین دو لوله در دستگاه قرار می گیرد و با اعمال فشار مناسب از طریق یونیت هیدرولیک (در حدی که رنده تحت فشار زیاد قرار نگرفته و در جای خود نیز نلغزد ) عمل رنده کاری سطح لوله ها صورت میگیرد. سر لوله ها تا دیدن تراشه کامل از هر سمت باید رنده شوند، به طوری که براده به صورت مدور در دو طرف رنده مشاهده گردد.

پلی اتیلن

کنترل چشمی تعادل سطح مقطع لوله ها

پس از عمل رنده کاری، لوله ها را لب به لب گرفته تا بتوان همترازی و فاصله بین دو لوله را کنترل نمود. شایان ذکر است که پس از رنده شدن دو سر لوله ها، به هیچ وجه مجاز نیستم که دست یا هر چیز مرطوب و آلوده را به سطوح لوله و یا اتصال رنده شده بزنیم و براده های داخل لوله را بطوری که دستمان و یا ابزار به سطح تراش خورده برخورد نکند از داخل لوله خارج می کنیم، عدم همترازی لوله ها حداکثر می تواند تا ۱۰ درصد ضخانت لوله باشد در صورتیکه از این مقدار بیشتر باشد، باید لوله ها از طریق روشهای ذیل همتراز شوند.

  • محکم کردن و یا شل کردن بعضی از مهره ها به صورت موازی و یا ضربدری در یک طرف و یا دو طرف لوله ها
  • با چرخاندن ، لوله ها را همتراز نموده و پس از آن مهره های کلمپ ها را سفت نمود.
  • تنظیم تکیه گاهها در انتهای دیگر لوله ها (جابجا نمودن رولر یا زیر سریهای لوله ها).

تمیز کردن لبه لوله ها و اعمال فشار و دما

برای تمیز نمودن لبه لوله ها که حائز اهمیت بسیاری است، باید پیش از انجام عمل جذب دما با استفاده از یک پارچه تمیز (دستمال مخصوص ) با الکل خالص یا خلوص بالا دو سر لوله ها تمیز شوند و پس از آن دقت شود که هیچ گونه تماس با دست و یا هر وسیله دیگری با سر لوله برقرار نشود. در شرایطی که هیچ گونه وسیلهای برای پا ک کردن سطح هیتر وجود ندارد، می توان لوله ای از همان جنس و سایز انتخاب نمود و قسمتی از آن روی دستگاه فیکس کرده و به سطح هیتر نزدیک و لوله ها را گرم کرد. این عمل باعث می شود که لوله محل تماس خود را با هیتر پاک و تمیز نماید. برداشتن لوله و قرار دادن لوله اصلی در دستگاه هیتر با سطح تمیزش آماده انجام عمل گرم کردن لوله ها با کیفیت بالا را دارد.

پس از انجام عملیات بالا، هیتر (اتو) را بین دو لوله در دستگاه قرار داده، و فشار را تا حد مورد نظر (فشار اعلام  شده از طریق سازنده دستگاه به اضافه فشار کششی ) افزایش داده و صبر می گردد ارتفاع برگشته لوله (Bead) روی سطح هیتر (اتو) در حد یک تا چهار میلی متر ایجاد گردد . (مقدار لبه برگشته بستگی به قطر و ضخامت لوله متغیر است ). لازم به توضیح است به هنگام قراردادن هیتر (اتو) را به لبه لوله ثابت نزدیک می گردد تا براثر حرکت فک متحرک لوله درون این فک بر اثر زمان بیشتر نزدیکی یا هیتر پیشگرم نگردد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش چهارم مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “اتصالات در لوله های پلی اتیلن(بخش سوم)

دیدگاهتان را بنویسید