اخبار, لوله

انواع لوله های آتش نشانی(بخش دوم)

لوله هاي آتش نشاني

ساختار لوله نواری

 1. قسمت پارچه ای از جنس الیاف مصنوعی بعنوان لایه اصلی لوله
 2. لایه درونی که برای غیر قابل نفوذ شدن آب در درون لوله کشیده می شود( لایه درونی باید تا حد امکان صاف باشد تا حداقل کاهش را ایجاد نماید.)
 3. در لوله های نوع ( ۳ و ۴) یک لایه یا پوشش بیرونی که روی لایه اصلی کشیده شده است.

لوله های آتش نشانی

طول لوله

در استاندارد BS ( انگلستان ) طول لوله ها ۱۵، ۱۸، ۲۵، ۳۰، ۳۶ متر توصیه شده است که در کشور انگلستان طول لوله های مورد استفاده در آتش نشانی ها ۲۵ متر و در کشور ایران ۲۰ متر است.

قطر لوله

لوله های نواری آتش نشانی با قطر۱“و۲/۱ -۱ “و۴/۳-۱“و۲“و۲/۱-۲“و ۴/۳-۲“و۳“و۲/۱-۳“ اینچ تولید شده است. که در آتش نشانی های ایران همواره بیشتر از ۲/۱-۱ “ اینچ و ۲/۱ -۲ “  اینچ استفاده می شود.

وزن لوله

از آنجا که وزن وسایل مورد استفاده در آتش نشانیها در کار حمل و نقل و نقلمکان آن موثر است بنابراین استانداردها حداکثر وزن لوله را تعیین می کند. برطبق استاندارد ۵۱۷۳ انگلستان ( BS ) وزن لوله ها بر اساس استاندار مشخص شده است و نباید وزن آن از مقادیر داده شده در جدول تجاوز کند ( این وزن مربوط به لوله بدون کوپلینگ می باشد).

آزمایش های قبل از تولید

۱- استواری در ابعاد:
هدف از این آزمایش آن است که بر اثر فشار معین آب به قطر و طول لوله چه مقدار اضافه می شود. برای این آزمایش لوله ای به طول یک متر انتخاب می شود که نمونه آزمایش باید کاملاً خشک باشد. و بر طبق استاندارد BS نمونه را بصورت زیر آزمایش می کنند:

۱-۱– لوله را به شکل افقی روی سطحی قرار داده و به وسیله ی علامتی محل مورد نظر مشخص می شود. این علامت گذاری وقتی انجام می شود که لوله تحت فشار نیست.
۱-۲– فشار ۷ بار (BAR ) را به لوله وارد و بعد طول و قطر آنرا اندازه گیری می نمایند.
۱-۳– بعد از اندازه گیری فوق فشار را تا ۱۲ بار افزایش داده و به مدت یک دقیقه ثابت نگاه می دارد. بعد از یک دقیقه با توجه به محل علامت گذاری شده دوباره ابعاد لوله اندازه گیری می شود.
۱-۴ – بعد از فشار درونی را به ۷ بار تقلیل داده و بعد از گذشت یک دقیقه دوباره طول لوله را اندازه گیری می نمایند.

نتیجه آزمایش

• زمانیکه لوله تحت فشار ۷ بار قرار می گیرد طول آن نباید بیشتر از ۱% افزایش یابد به عبارتی دیگر وقتی طول لوله نمونه مورد آزمایش یک متر است وقتی که تحت فشار ۷ بار قرار گرفت حداکثر باید یک سانتیمتر به طول لوله اضافه شود و بیشتر از آن حاکی از عدم کار آمدی لوله می باشد.
• با افزایش فشار از ۷ بار به ۱۲ بار طول لوله نباید بیشتر از ۵% نسبت به طول اندازه گیری شده در فشار ۷ بار افزایش یابد. به عبارتی دیگر اگر در فشار ۷ بار طول اندازه گیری شده cm101 است در فشار ۱۲ بار حداکثر طول لوله باید به ۱۰۶ سانتیمتر اضافه شود.
• زمانیکه لوله دوباره به ۷ بار فشار بر میگردد طول لوله نبایستی از ۱% نسبت به طول اولیه درفشار ۷ بیشتر شده باشد.
• قطر بیرونی لوله که اندازه گیری شده است ( در فشار ۷ بار ) در فشار ۱۲ بار نبایستی بیشتر از ۱۰% نسبت به قطر اولیه باشد.
مواردی که باید در گزارش تست لوله نواری اعلام شود:
• تاریخ آزمایش
• تمام جزئیات لوله مورد آزمایش
• تغییر طول لوله وقتی فشار از صفر به ۷ بار افزایش می یابد. این تغییر طول باید بر حسب درصد نسبت به طول نمونه علامت گذاری شده و زمانیکه لوله تحت فشار نیست انجام شود.
• تغییر طول لوله وقتی فشار از ۷ بار به ۱۲ بار افزایش می یابد. این تغییر باید برحسب درصد نسبت به طول در ۷ بار فشار بیان گردد.
• تغییر در قطر بیرونی زمانی که فشار از ۷ بار به ۱۲ بار افزایش می یابد. این تغییر باید بر حسب درصد نسبت به قطر اولیه اعلام گردد.

۲- آزمایش مقیاس آسیب پذیری لوله تحت فشار زمان خم شدن :

 تجهیزات مورد نیاز:

 • یک رشته لوله نواری بطول ۵/۱ متر.
 • یک دستگاه تولید فشار که توانایی تزریق آب را با فشار ۵/۲۲ بار دارا باشد.

روش آزمایش

 1. نمونه آزمایش را به مولد فشار وصل و آن را از آب پر نموده تا تمام ذرات هوا از بیرون لوله خارج گردد.
 2. فشار درونی لوله را به ۷ بار رسانده و از نقطه ای با فاصله ۵ سانت از سر لوله آن را خم می نمایند. انتهای لوله آزاد است و نمونه موردآزمایش را تا حد امکان نزدیک به سردیگر گره زده می شود به صورتی که یک خمش تیز تشکیل دهد(گره را باید طوری زد که از افزایش قطرلوله دراثر فشار پیشگیری شود)
 3. بعد از گره زدن فشار درونی لوله را تا ۵/۲۲ بار بمدت یک دقیقه افزایش میدهند. نمونه آزمایش در این حالت باید از نظر نشت یا هر نوع علامت نقص امتحان شود. بعد از آن فشار تخلیه می گردد. در این آزمایش لوله نبایدپستی منفجر شود و هیچگونه نقصی در آن بروز نگردد.

در برگ نتیجه آزمایش موارد ذیل نوشته می شود :

 • تاریخ آزمایش
 • تمام جزئیات برای شناسایی لوله تحت آزمایش
 • تمام شواهد، علائم نشتی و نقص ایجاد شده در لوله مورد آزمایش

۳-تست انفجار

بر طبق استاندارد ۵۱۷۳ انگلستان ( BS ) آزمایش بر روی ۵ نمونه انجام می شود وم عدل انفجار در ۵ نمونه مورد آزمایش نبایستی از ۳۵ بار فشار کمتر باشد. بعلاوه هیچگونه از نمونه ها نباید در فشار کمتر از ۳۲ بار منفجر گردد.

۴- تست چسبندگی

هدف از این آزمایش آن است که چسبندگی لایه درونی به لوله اصلی و همچنین چسبندگی روکش به لوله اصلی را آزمایش نمایند. در این تست یک تکه لوله را بطول ۵/۰+۲۵ میلیمتر از لوله جدا کرده و آنرا پشت و رو می کنند به صورتی که لایه درونی بطرف بیرون قرار گیرد بعد آن را درون شفت دستگاه تست قرار میدهند و قسمتی از لایه را از ژاکت جدا نموده به صورتی که بتوان آن را به فک گیره دستگاه درگیر نمود بعد یک وزنه ۵/۲ کیلوگرمی به آن می آویزند. پس از یک دقیقه اندازه می گیرند که چه مقدار از لایه داخلی از لوله جدا شده است. در این آزمایش سرعت جدا شدن کاور نباید بیشتر از ۲۵ میلیمتر در دقیقه (mim، mm25 ) بین لایه و لوله اصلی باشد.
این آزمایش برای لوله های نوع ۲ و ۳ انجام می شود و لوله هایی که دارای  روکش می باشد . (روکش دار)
( نوع ۴ ) یا لوله های روکش دار علاوه بر لایه درونی لایه روی لوله اصلی هم بصورت فوق باید آزمایش گردد و تنها در این آزمایش وزنه آویزان شده ۵/۴ کیلوگرم وزن دارد.

بعداز تست موارد زیر یادداشت می گردد :

 • تاریخ آزمون
 • تمام جزئیات برای شناسایی لوله تحت آزمایش
 • طول لوله جدا شده بعد از گذشت یک دقیقه

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “انواع لوله های آتش نشانی(بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید