اخبار, لوله

عیب یابی در محصولات پی وی سی( بخش دوم)

عیب یابی لوله پی وی سی

زردی یکسان و یا بی رنگ شدن مواد

  • میزان دمای کل اکسترودر زیاد می باشد، دما را کتر کنید و کنترل کننده را بررسی کنید.
  • اگر بی رنگ شدن مواد همراه با پوست پرتقالی شدن و یا زیاد شدن آمپر باشد، مقدار روان کننده کم است. روان کننده خارجی را بیشتر کنید.
  • مقدار پایدار کننده را بررسی کنید. شاید مقدار پایدار کننده کم باشد.

خطوط عنکبوتی بر روی سطح داخلی لوله به همراه میزان کم براقیت

  • دمای دای و ناحیه عنکبوتی کم است. باید با احتیاط دمای این دو را زیاد کنید.
  • احتمال دارد دمای مواد در زمان ورود به دای و هد کم باشد. دمای سیلندر و مارپیچ را زیادتر کنید.
  • جریان نامنظم مواد خروجی از دای: تغییر یافتن جریان از حالت روان به سخت و برعکس
  • خنک سازی در ناحیه پوسته زیادتر از حد مجاز است و باعث اعمال شوک حرارتی به مواد می شود. شدت جریان آب سرد داخل پوسته را کاهش دهید.

عیوب لوله پی وی سی

ضخامت غیر یکنواخت لوله

برش در مرکز رخ نمی دهد، پیچ های دای را مجدد تنظیم کنید.

زیادتر کردن و یا کمتر کردن ضخامت لوله

اول از همه سرعت کشش را تنظیم کنید، بعد از آن چک کنید که شاید در اثر نوسان دانسیته بالک مواد، چسیبدن مواد به مارپیچ و یا پل زدن مواد در قیف، جریان خوراک دهی نامنظم است.

  • بیشتر مشکلاتی که در مراحل تولید به وجود می آیند و راه حل های ارائه شده وابسته به میزان کیفیت پودر خوراک ورودی به اکسترودر می باشند. بیشترین توجه مربوط به میکس مواد و پودر مخلوط تهیه شده است. از آنجایی که در آمیزه های PVC  در حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد مواد از پودر PVC است، وزن مولکولی رزین، توزیع وزن مولکولی، دانسیته بالک، اندازه ذرات، فراریت و جذب روغن رزین پی وی سی همواره باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مواد افزودنی به ویژه روان کننده ها و استابلیزر باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشند.
  • در صورت اعمال کردن این شرایط، مشکلات تولید لوله به حداقل میزان خود خواهد رسید.

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “عیب یابی در محصولات پی وی سی( بخش دوم)

دیدگاهتان را بنویسید