اتصالات, اخبار, لوله

هر آنچه بایستی درباره مستربچ بدانید(بخش پنجم)

masterbatch

 اکسترودر دو پیچه همسو گرد:

این پروسه حاوی وزن کردن، وارد کردن خوراک، منتقل کردن، ذوب کردن، توزیع کردن و همگن کردن، بیرون کردن گازهای مزاحم، فیلتر کردن و گرانول کردن است.

masterbatch

۴- الک نمودن:

مستربچ نهایی بایستی به حدی محکم و با اندازه یی مناسب باشد که مصرف کننده نهایی قادر باشد در مرحلۀ ساخت خود با معضل خوراک دهی روبرو نشود. لذا نیاز است تا از الک هایی جهت اطمینان از میزان مناسب مستربچ دانه ای‌ (گرانول) و نبودن مستربچ های بیرون از اندازه یا بسیار ریز، مصرف شود.

اختلاط، کلید گم شده ساخت مستربچ

کلید بنیادی درک و بهینه سازی روند اختلاط در تشخیص تمایز، مکانیسمهای آن حاوی پراکندگی و پخش است. مکانیسم پراکندگی حاوی کاهش اندازه اجزاء چسبنده کوچک در یک سیستم چندفازی است. مکانیسم پخش، پروسه پخش ذرات کوچک در تمام ماتریس به دلیل دست یابی به پخش فضایی خوب است. در هر دستگاه اختلاط، این ۲مکانیسم به شکل هم زمان یا مرحله به مرحله انجام می شود.

پراکنش تحت اثر موازنۀ ۲ عامل نیروهای چسبندگی ایجاد کلوخه و نیروهای هیدرودینامیک تخریب است. همین طور، بزرگی تنشهای اعمالی، نقش تعیین کننده ای در پخش اندازه قطرات دارد.

 اختلاط تاثیر گذار به کمک تلفیقات سازگار کننده

سازگارکننده ها با عنوان علمی تلفیقات آمفی فیلیک، حاوی ۱ سر آب دوست و ۱ سر آلی دوست هستند و به علت ماهیت شیمیایی خاصشان، موجب:

  • بیشتر شدن پایداری حرارتی
  • سازگار سازی پلی اولفین ها و پلیمرهای مهندسی
  • تشکیل لایۀ پابرجا بر روی سطح افزودنی، پیگمنت یا پرکننده از راه کنش متقابل با آنها و به وجود آوردن اتصال آنها به ماتریس پلیمری می گردند.
مزیت های سازگار کننده ها در پروسه ساخت مستربچ

با افزودن سازگار کننده ها به مستربچ، فرآیند پذیری آن ها به وسیله ی بهبود ترشوندگی، یکنواختی و تثبیت، آسان می شود که هر کدام حاوی موارد زیر می شوند:

مستربچ

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “هر آنچه بایستی درباره مستربچ بدانید(بخش پنجم)

دیدگاهتان را بنویسید