اتصالات, اخبار, لوله

پارامترهای مهم در انتخاب سیستم مناسب زهکشی

زهکشی

پارامترهای مهم در انتخاب سیستم مناسب برای زهکش

برای انتخاب بهترین و مناسبترین سیستم برای زهکشی از بین زهکشی های لوله ای،ترانشه ها و نهر های بدون سقف باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

آبهای سطحی

در بین زهکشهای لوله ای، ترانشه و نهر های بدون سقف هرکدام توانایی های مختص به خود را دارند. به عبارتی ترانشه ها و نهرهای بدون سقف ضمن زهکشی زیر زمینی توانایی جمع کردن آب های سطحی را نیز دارند اما زهکشهای لوله ای در مواقع به خصوصی اینطور عمل می کنند. همچنین لوله های زهکشی و نهر ها مکانی مناسب برای ذخیره کردن موقت برای سیستمهایی هستند که به وسیله پمپاژ تخلیه می شوند.

تسخیر کردن اراضی:

استفاده از زهکش های زیرزمینی به شکل ترانشه ها و یا نهرهای بدون سقف سبب می شود که ۱۵% از زمین مورد نظر به وسیله آنها تسخیر شود این در صورتی است که زهکش های لوله ای زمین را تسخیر نمی کنند.

زهکشی

محدود کردن عملیات زراعی:

نهرهای بدون سقف و ترانشه ها باعث محدودیت در رفت و آمد ماشین ها در اراضی می شوند. این امر نیز سبب بالا رفتن هزینه در عملیات کشاورزی خواهد شد.

عملیات نگهداری:

ترانشه یا انهارهای روباز به صورت مرتب احتیاج به اجرای عملیات نگهداری دارند و یا به عبارتی هر بار در سال یک یا دو بار باید این عملیات روی آنها انجام پذیرد. اما زهکشی های لوله ای احتیاج به نگهداری کمتری دارند و هر  ۳ الی ۶ سال یکبار احتیاج به انجام عملیات نگهداری داشته و در بعضی موارد نیز حتی لزومی به اجرای عملیات نگهداری به طور منظم هم نیست.

نصب:

لوله های زهکشی از طریق ماشین آلات مخصوص به راحتی در عمق و شیب قابل قبول نصب می شوند اما متاسفانه احداث ترانشه و نهرهای بدون سقف دشوارتر است.

وضعیت خاک:

احتمال دارد شرایط خاک سبب سهولت یا مشکلاتی جهت به کار بردن نهرهای بدون سقف یا زهکشهای لوله ای شود برای مثال فرسایش خاک در نهرهای بدون سقف سبب مشکلاتی خواهد شد.

هزینه اجرا و تدارکات:

اغلب بهره گیری از زهکشهای لوله ای منجر به نصب و عملکرد مناسب و قابل اطمینان می شوند. در بعضی اراضی مانند منطقه مرطوب به طور همزمان احتیاج به زهکش های زیرزمینی و سطحی وجود دارد، در این مناطق نهر ها سبب دردسر جهت عملیات زراعی می شوند.

اغلب ملاک ها و دستور العمل هایی که جهت طراحی سیستم زهکش لوله ای به کار برده می شود برای زهکش روباز نیز مورد استفاده است. معمولاً جهت طراحی شبکه زهکشی در سیستم های طبیعی و یا موازی، نهرهای زهکشی رو باز بهتر و سازگار تر می باشد.

زهکشی های بدون سقف در زمین های تحت آبیاری که دارای فاصله های زیاد و عمقی حدود ۲ الی ۳ متر وجود دارند جهت زهکشی آبهای زیرزمینی و کنترل شوری بکار برده می شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید