اخبار, پاشنده

علل شوری خاک و دلایل آلودگی خاک در آبیاری

دلایل شوری خاک

بدون در نظر گرفتن این مسئله که مبدأ شوری خاک اولیه است یا ثانویه، دلایلی وجود دارد که باعث شور شدن خاک می شوند. این دلایل به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • استفاده از آب های شور برای آبیاری
  • شور بودن مواد مادری ترکیبات خاک
  • انتقال نمک خاک های شور مناطق مجاور به کمک باد
  • انتقال املاح محلول اراضی مرتفع به مناطق پایین دست به کمک آب
  • انتقال نمک های موجود در آب دریا به وسیله بادهایی که از دریا به سمت ساحل می وزند. این بادها ذرات آب حاوی نمک را به سواحل می رسانند. همچنین نفوذ انتقال جانبی آب شور دریاها در سواحل به خصوص سواحل پست
  • بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی و انتقال املاح آن ها به طور مستقیم به همراه آب و یا صعود شفریه آب در خاک
  • ریزش باران های شور در مجاور مناطق صنعتی
  • تبخیر بسیار زیاد رطوبت خاک و انتقال و تجمع املاح محلول در بخش های سطحی خاک و عدم کفایت بارندگی یا آب وارده به خاک جهت شست و شوی املاح از خاک
  • انتقال املاح افق های زیرین خاک به وسیله تغذیه گیاه و بازگشت بقایای گیاهی به سطح خاک

خاک مناسب

عنصرهای سمی خاک

عناصر سمی از جمله آرسنیک، کادمیوم، جیوه و سرب کاملاً شناخته شده در شرایطی که به وسیله خاک وارد بافت گیاهان شوند باعث مسموم شدن حیوانات و یا انسان می شوند و یا عوارض و بیماری های مختلفی را به وجود می آورند. رنگ های مختلف، پودرهای لباسشویی، مواد پلاستیکی و بعضی سموم کشاورزی و بنزین دارای این عناصر هستند و زیاد شدن مصرف آنها از طریق انسان ها باعث تجمع این عناصر در خاک می شود.

ازت با این حال که عنصر ضروری برای گیاه و انسان است اگر مقدار زیادی از شکل نیتراتی آن در خاک جمع شود، به مقدار زیاد جذب گیاهان شده و حیوانات علفخوار را مسموم می کند. شسته شدن مقدار زیادی نیترات خاک به داخل آبهای زیرزمینی باعث آلودگی آب آشامیدنی شده و آشامیدن این آب آلوده نیز باعث مسمومیت انسان و به ویژه نوزادان می شود.

آلوده شدن خاک

با زندگی و فعالیت انسان بر روی کره زمین فضولات و مواد دفعی به وجود می آیند که در نهایت وارد آب، خاک و هوا می شوند. تا زمانی که جمعیت کره زمین، به ویژه تراکم جمعیت کمبود این فضولات و مواد دفعی مشکل چندانی را تشکیل نداده و لذا توجه زیادی نیز به عوارض آن نمی شد.
اما با افزایش روز به روز جمعیت و به ویژه تراکم آن در شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی و همچنین ساخت و استفاده از مواد شیمیایی متعددی که قبلاً در طبیعت وجود نداشته ، باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی از نظر آلودگی محیط زیست گردیده است.
دلایل آلودگی خاک را می توان استفاده از آفت کش ها، فضولات دامی و صنعتی و شهری، عناصر سمی، ترکیبات رادیو اکتیو ، املاح محلول و باران های اسیدی بیان کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید