اتصالات, اخبار, لوله

دوام لوله و متعلقات پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن

میزان مقاومت پلی اتیلن HDPE

بادوامی یک لوله به وسیله ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محیط آن که حاوی آب ،فاضلاب ،گاز و خاک می‌باشد مشخص می‌شود.برای پلاستیک های مصنوعی در عمل عددها و ویژگیهایی که پیروی زمان هستند بسیار با اهمیت تر از نتیجه ی آزمایش های کوتاه مدت هستند. میزان مقاومت پلی اتیلن سخت در مقابل نیرو های شکننده به دلیل حجم مولکولی بالا آن ضمانت شده است. با افزودن دوده اکتیو به پلی اتیلن HDPE ثبات آن در مقابل پرتوی ماورأبنفش نور آفتاب بیحد می باشد. موضوع عمر لوله و اتصال دهنده های فاضلاب در شرایط مکانیکی معلوم قابل توجه می باشد که در این مرحله به شکل کلی باید برای لوله و اتصال دهنده های  پلاستیکی نکته های زیر را توجه کرد.

پلی اتیلن

نکات قابل توجه

  • تحت تاثیر عوامل مکانیکی مثل فشار بیرونی فشار درونی و کشش بادرنظر گرفتن ویژگی های ساختمان لوله و اتصال دهنده ها در وضعیت عادی گرما موجب کوتاه شدن عمر لوله و اتصال دهنده ها نخواهد شد.
  • تحت تاثیر عوامل گرمایشی به تنهایی نیز باعث کم شدن عمر لوله و اتصال دهنده ها نخواهد شد.
  • تحت تاثیر عوامل مکانیکی همراه با گرما به شکل کلی باعث کم عمر لوله و اتصال دهنده ها نخواهد شد.

فرمول محاسبه نیروی مقاوم

تحت تاثیر حرارت های متعدد با توجه به نیرو های مقاوم، عمر لوله و اتصال دهنده ها قابل حساب شدن می باشند. برای نیروی مقاوم از فرمول زیر استفاده می شود:

dm
P = δν
۲s

در فرمولی که در بالا گفته شده δν نیروی مقاوم، P فشار درونی لوله، DM ضخامت متوسط لوله و s قطر دیواره لوله می باشند. بادرنظر گرفتن اثرات مکانیکی و حرارتی اعداد و ویژگی های مرتبط برای ۶۰سال عمر لوله و اتصال دهنده ها حساب شده است اما در عمل عمر لوله پلی اتیلن HDPE بیحد می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید